Kritisk til elektrifisering

24.05.2014 12:50:00

- Det er ikke bare Statoil og oljeselskapene som mener det blir for dyrt og uhensiktsmessig å elektrifisere plattformene på Utsirahøyden. Vi som representerer de ansatte i næringen har vært motstandere og arbeidet aktivt mot elektrifisering hele veien, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi advarte i NRK i februar mot at elektrifiseringen vil gi strømsmell.

Industri Energi har i hele prosessen og i dialogen med myndighetene hele tiden stilt kritiske spørsmål til kost-nytte effekten som elektrifisering har som klimatiltak. 

Statoil presenterte i februar en løsning der Johan Sverdrup feltet delvis skal forsynes fra strømnettet på land, gjennom en kabel tilsvarende 78 MW. Flertallet på Stortinget har imidlertid nå krevd full elektrifisering.

- Elektrifisering høres tilforlatelig ut, men det har ingen miljøeffekt å elektrifisere norsk sokkel med kraft fra land. Gassen, sammen med frigitte kvoter som spares, sendes uansett til Europa og forbrennes der, sier Leif Sande.

Industri Energi arbeider nå for at Stortingets vedtak ikke skal medføre utsettelse av Johan Sverdrup-feltet.

Statnett beskriver selv situasjonen slik: ”det er mulig å knytte Utsirahøyden til på Kårstø (…). Men med 250-300 MW nytt petroleumsforbruk legger dette begrensninger på ytterligere forbruksvekst i industrien i området. Det vil kreves omfattende oppgraderinger av nettet før det er rom for videre forbruksvekst i regionen”.

Leif Sande understreket forbundets langvarige motstand mot elektrifisering av Utsirahøyden i Dagens Næringsliv for noen dager siden, kort tid etter vedtaket i Stortinget om full elektrifisering av Utsirahøyden.