- helt feil å skylde på de ansatte

25.05.2014 23:47:10

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi tar et kraftig oppgjør mot anklager om at det er de ansattes lønn som er årsaken til kostnadseksplosjonen offshore. 

For mer informasjon

Bilde mangler
- Den eneste gruppen som har vært ansvarlig på norsk sokkel er de ansatte, mens arbeidsgiverne har rotet bort penger helt hinsidig, skriver Leif Sande på nettsiden Sysla.no, hvor han har en fast månedlig spalte. 

Vi har advart, bransjen kjørt på
Industri Energi har i flere år advart mot at økt aktivitetsnivå på sokkelen birdrar til inflasjon og todeling av økonomien. Av hensyn til våre medlemmer, fastlandsøkonomien, og kostnadsnivået på sokkelen.

- Men myndighetene og oljeselskapene har latt det stå til. Når problemene i form av svekket konkurransekraft kommer til overflaten, så prøver de å legge skylda på de ansatte, skriver Leif Sande.

Dårlig styring og dyre konsulenter
Sande skriver at ”meldingen fra havet” – det vi får høre fra våre medlemmer, er at kostnadene skyter i været på grunn av:
  • Feilslått planlegging og prosjektering
  • Overdreven rapportering
  • Endeløse utredninger av eksterne miljøer på land
  • Alt settes ut på entreprise Underdimensjonering av nybygg og nye felt
  • Feil bruk av ansatte
  • Utydelighet på omfang og prising
  • Outsourcing, uten noen som helst påviste gevinster
  • Overdreven bruk av overtid, sign on fees, lojalitetsbonuser og så videre
Ikke lønn som har tatt av offshore
Tallenes klare tale viser dessuten at det er helt andre faktorer enn lønn til offshoreansatte som virkelig har tatt av de siste årene.

- De ti siste årene har drifts- og feltkostnader økt med 250 prosent og riggratene med 500 prosent, ifølge Econ Oil & Gas, skriver Leif Sande.

- De ansattes lønninger på norsk sokkel har i samme periode økt med 50 prosent, ifølge Norsk Olje og Gass` lønnsstatistikk per 1.januar. Det er det samme som for de fleste ansatte på fastlandet Norge, skriver Sande.

Fest for toppene

Men selv om vanlige offshoreansatt på ingen måte har opplevd noen lønnsfest, er bildet ganske annerledes for øverste ledelse.  
 
- For toppsjefene er bildet annerledes: Bare i fjor økte lønningen til administrerende direktører i oljevirksomheten i snitt med 21 prosent, ifølge teknisk beregningsutvalg, understreker Leif Sande. 

Les hele innlegget - Ikke arbeidsfolkets feil at olje-kostnader løper løpsk på sysla.no.