Streik unngått i staten

26.05.2014 13:08:00

Det ble enighet i hovedoppgjøret i staten der mekling ble avsluttet mandag formiddag. Industri Energi sine medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, samt medlemmer tilknyttet dykkerutdanningen ved Høyskolen i Bergen, omfattes av meklingsresultatet.
 

For mer informasjon

Bilde mangler


Meklingsfrist var satt til 25. mai ved midnatt. Partene ble på formiddagen mandag 26. mai enige om et resultat, som nå blir sendt ut til uravstemning blant medlemmene omfattet av meklingen.

 

Det kommer egen informasjon til tillitsvalgte og medlemmer om uravstemningen.

 

De statstilsatte får en lønnsøkning tilsvarende frontfaget. En reguleringsklausul skal medvirke til at statsansatte ikke blir hengende etter i den neste tariffperioden.

 

- Dette har vært et svært tøft oppgjør, men nå er jeg glad for at vi kom i mål med et resultat, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

 

Klausulen betyr at staten aksepterer at et eventuelt etterslep som måtte oppstå når industrien har gjennomført sine lokale forhandlinger, skal tas hensyn til i mellomoppgjøret i 2015.

 

- Dette er ingen trussel mot frontfagsmodellen, men helt i tråd med Holden-lll-utvalgets konklusjoner, sier Rønoldtangen.

 

Rønoldtangen forteller at årets oppgjør handlet mye om å bevare elementene i dagens hovedtariffavtale. Det mener hun er oppnådd.

 

- Vi opplever et markert press fra den nye regjeringen mot opparbeidede rettigheter. Disse angrepene har vi slått tilbake, men det er nok ikke siste gang vi møter slike krav, sier hun.

 

Kort om resultatet:

  • Det gis et generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2014

  • Det har en god likelønnsprofil som starter på 6500 kroner på lønnstrinn 19 og øker til 8800 på lønnstrinn 53. Deretter 1.98 prosent fra lønnstrinn 54 til lønnstrinn 101. 
    I tillegg er det gjort sentrale avsetninger som skal medvirke til å løfte noen av lønnsrammene i staten.

  • Så er det avsatt en pott på 0,93 prosent til lokale avsetninger. Dette utgjør vel 1/3 av årets lønnstillegg.