Løft for individuelt avlønnende på flyteriggavtalen

28.05.2014 07:23:00

Industri Energi fikk natt til 28. mai en forhandlingsløsning med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen. Alle, både tarifferte og individuelt avlønnede, får et minimumstillegg på 18 500 kroner.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Det er svært viktig at vi har klart å heve minstelønnssatsene for individuelt avlønnede med samme minimumsbeløp som tariffert personell. Dette viser at Industri Energi tar arbeidet med individuelt avlønnede på alvor, sier forbundsleder Leif Sande.
 
Overenskomsten omfatter rundt 5500 Industri Energi-medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger. Bedrifter som omfattes av forhandlingene er blant andre Archer, Oddfjell, Transocean, North Atlantic Drilling, COSL, Maersk, Songa, Saipem, NOC, Sodexo, Dolphin og Rowan.
 
Lønn
Partene ble enige om et generelt tillegg på 3 prosent som legges på lønnsmatrisen, minimum 18 500 kroner i året.

Individuelt avlønnede er sikret et lønnstillegg innenfor en ramme på 3 prosent, og ingen skal ha mindre enn 18 500 kroner, eller 1,8 prosent hvis det gir mer. Minstelønnssatsene i alle grupper økes med 3 prosent.

Retter opp feil
- Vi er fornøyd med det generelle økonomiske oppgjøret, og med at vi har fått rettet opp i feil som har oppstått i overenskomsten vedrørende endringer av arbeidsplan og ventetid ved verkstedsopphold – skapt av flere feilaktige arbeidsrettsdommer, sier Leif Sande, som ledet forhandlingene.

Klargjøring av punkt 3.4 om endring av arbeidsplan innebærer en rett på 550 kroner per dag man arbeider på en fridag, uansett om friperioden avkortes eller forlenges.

I tillegg innebærer punkt 3.3 vedrørende oppholdsperioder nå også ventetidsbestemmelser ved verkstedopphold uansett om man bor på riggen, brakke, eller hotell hvis man blir stående utover 14-dager.

Øvrige resultater
Andre utvalgte endringer på flyteriggavtalen er:
  • Lønnsgruppeplassering: Stillingen tårnarbeider innplasseres i lønnsgruppe B. Assisterende kranfører i lønnsgruppe D utgår og omfattes av stillingen Kranfører i lønnsgruppe C. Se protokoll for nærmere detaljer.
  • En rekke tekniske tillegg økes. I tillegg er det kommet et nytt punkt 6.11 Kloakktillegg, hvor den som blir satt til arbeid som innebærer åpning av kloakkanlegget, kompenseres med et skitten- og ubehagstillegg for medgått tid på 30 kroner per time.
  • Lugardeling: Nytt punkt 6.12 Deling av enkeltlugarer innføres. Det gis kompensasjon på 775 kroner per døgn for døgndeling av enkeltlugarer, herunder bruk av samme seng ("hotbedding") i enkeltlugar.  
  • Nattillegg: Satsen økes med 2,75 kroner til 75 kroner per time.  
  • Helligdagsgodtgjørelse: Dagsbeløpet økes fra 1800 til 1880 kroner per døgn, og inkluderer nå også hele julaften og nyttårsaften – mot tidligere kun fra klokken 15.00 på disse dager. 
  • Velferdspermisjoner: Definisjonen av kjernefamilie utvides med fosterbarn som arbeidstakeren har den daglige omsorgen for.
  • I tillegg er det gjort styrking i avtalen vedrørende eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse, samt drøfting med hensyn til kompetanseutvikling og språkopplæring av arbeidsinnvandrere.
 
Se forøvrig vedlagte protokoll for oppgjøret.

Forhandlingene har foregått i Norges Rederiforbunds lokaler i Oslo fra mandag 26. mai, til onsdag 28. mai klokken 0630.  


For ytterligere informasjon om oppgjøret, kontakt:
Leif Sande, forbundsleder, telefon 901 10 701
Øyvind Hopland, forbundssekretær, telefon 908 40 910

Industri Energi sitt forhandlingsutvalg
Fra administrasjonen:
Leif Sande, forhandlingsleder
Øyvind Hopland
Gro Losvik
Terje Valskår
Fra klubber/avdelinger:
John Henry Simonsen, 4Service Offshore AS
Oddvin Andreassen, Archer AS
Erik Brenne, Archer AS
Bjørn Rimereit, Archer AS
Chris Dale, COSL Drilling Europe AS
Svein Olav Kårdal, COSL Drilling Europe AS
Rune Minde, Diamond Offshore Drilling
Per Holstein, ESS Support Services AS
Finn Arne Follestad, Island Offshore Crewing
Frode Larsen, Maersk Drilling Norge AS
Bår Inge Pedersen, Maersk Drilling Norge AS
Jørn B Hansen, Maersk Drilling Norge AS
Irene Sandhåland, NOC
Silje Eikesdal, NOC
Arild Berntsen, North Atlantic Crew
Kenneth Drageide, North Atlantic Crew
Thomas Hyllmark, Ocean Rig North Sea AS
Tor Bjarte Jacobsen, Odfjell
Morten Sundsbak, Odfjell
Espen Warhuus, OSM
Sten Thore Haga, Rowan
Jørn Erik Bøe, Rowan
Robert de Vries. Saipem S.P.A
Roar Johansen, Saipem S.P.A
Helge Håland, Dolphin AS
Espen Kristoffersen, Dolphin AS
Leif Harald Salomonsen, Sodexo Mobile Units
John Helge Haugsbakk, Sodexo Mobile Units
Tor Inge Lillestøl, Songa Services AS
Svein Markeset, Songa Services AS
Wayne Pena, Stena Drilling
Svein Torgersen, Transocean Offshore
Jan Hågensen, Transocean Offshore
Thomas Townsley, Trinity Nordic
Kari Rasmussen Strømøy, Atlas Cerno
Fraser Knox, Prosafe / Atlantic


Observatør: Tore Hegerberg, OSA
Tolk: Gudmund Stensen