Felles opprør mot toppledelsens grådighetskultur

28.05.2014 14:31:00

Felles opprør mot toppledelsens grådighetskultur faller etter at TEKNA og Nitos tillitsvalgte svikter sine egne medlemmer og samarbeidet med de andre forbundene.

For mer informasjon

Foto: Hilde HermansenI forkant av årets lønnsoppgjør var alle foreningene enige om noen viktige punkter. De siste 6 årene har vi vist moderasjon og ansvar – og tatt ut lavere oppgjør enn mange bedrifter i tilsvarende og sammenlignbar industri i Norge. Det ble derfor satt opp et klart reservasjonspunkt for årets forhandlinger.

 
Videre er det nok en gang opprør og frustrasjon blant medlemmene over konsern-ledelsens svulstige bonus- og aksjeprogram. Selv om dette bare gjelder et fåtall av bedriftens ledelse, er summene hinsides all fornuft – og sender signaler til oss andre om at moderasjon og måtehold visstnok ikke er så viktig allikevel... Nei, nei, da får vi vel ta ut vår rettferdige del av kaka vi andre også da?

Take it or leave it!

Som vanlig gjennomføres forhandlingene forbundsvis, hvor Industri Energi i kraft av sin klart største medlemsmasse er først ut. De bryter forhandlingene, når bedriften raskt når sitt ultimate tilbud, med en ramme på ca. 2,5 % inklusive årets sentrale tillegg.

ALT, Negotia, Lederne, H&K, El & It og FLT møter på dag to, hvor bedriften på forhånd har oppfordret til at det ikke er nødvendig å møte med store forhandlingsteam – da forhandlingene vil bli korte...

Vi får alle 2,5 % på bordet i første runde – take it or leave it! Dette er først og fremst et klart brudd på vår rett til reelle forhandlinger, og avstanden til vårt reservasjonspunkt er for stor. Bruddet er et faktum for samtlige foreninger.

Illojalt av Tekna og Nito
Så møter Tekna og Nito neste dag, fullt vitende om de to foregående dagers resultater og fullstendig klar over vår felles forhandlingsstrategi.

Etter vår kjennskap gis det tilbud om samme ramme for oppgjøret, 2,5 %, også på dag tre. V
i er  selvsagt kjent med at bedriften i tillegg regulerer ansatte med Bachelor- og Mastergrad med det såkalte AK tillegget. Men det er da flere forbund som har ingeniører i sine medlemsrekker. Våre medlemmer får også disse tilleggene!

Takk for hjelpen! Det som skulle være en felles front fra en samlet fagbevegelse, svekkes nå av denne illojale oppførselen. Jeg håper virkelig medlemmene i Tekna og Nito protesterer, for det finnes faktisk gode medlemstilbud utenfor disse to forbundene. Arbeidet med LO ingeniør har lagt veien åpen for dem som vil inn i felleskapet hos oss...

Strategien videre
Hva gjør vi videre? I et oppfølgingsmøte, 26. mai, legges strategien for å få bedriften tilbake til "forhandlingsbordet". Vi har ingen konfliktrett på særavtalene med Hydro, så vi er alle klar over hvilke begrensninger vi har.
Vi skal lojalt etterleve avtaleverket, ingen ulovlige aksjoner vil iverksettes, det er en soleklar selvfølge.

Samtlige forbund løfter nå bruddet opp til de sentrale aktørene. Det at bedriften ikke fører reelle forhandlinger, det er et klart brudd som blir nå blir tatt til Norsk Industri (NHO). Samarbeidsklima mellom ledelse og tillitsvalgte påpekes, som den viktigste årsak til de gode- og helt nødvendige resultatene i det kontinuerlige forbedringsarbeidet, som går på tvers i hele bedriften. Dette settes nå på harde prøver.

Vi vil være svært påpasselige å møte i alle lovpålagte fora – og alle møtefora som ivaretar medlemmenes interesser. Vi kjenner alle til at godt samarbeid og romslighet mellom partene, er som oljen i maskinen. Uten det gode klima fremover tror vi dette fort vil merkes på mange områder. Lovens bokstav er ikke alltid i samsvar med lovens intensjon, og i perioder med konflikt har vi full rett til å bruke lovens bokstav for alt det er verdt...

Denne situasjonen gjelder også for forholdet mellom foreningene. Tekna og Nito har satt seg selv på sidelinjen. Det har medført både frustrasjon og forbannelse som vil "fargelegge" vårt ellers gode forhold fremover.

 

For ALT-forbundets lønnsteam, Trygve Eriksen