Forhandlingsstart møbelbedrifter, interiør og skiproduksjon

02.06.2014 08:58:00

3. og 4. juni gjennomføres årets tarifforhandlinger for våre nærmere 1600 medlemmer innen møbelproduksjon, interiør og skiproduksjon. Motpart er Norsk Industri. 

For mer informasjon

Bilde mangler
Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger går oppgjøret til mekling med fare for streik i de berørte bedriftene.

 

Overenskomsten omfatter bedrifter som Ekornes, Westnofa Industrier AS, Fora Form, Hilding Andersen Norway AS, Madshus med flere.

 

Følge med på www.industrienergi.no og www.facebook.com/industrienergi for utfallet av forhandlingene.

 

Forhandlingsutvalget:

Ole Kristian Paulsen, Industri Energi

Nina Helland, Industri Energi

Stein Remmem, Westnofa Industrier AS

Tone Helen Hanken, J E Ekornes AS Avd. Vestlandske

Asbjørn Sjåstad, J E Ekornes AS

Runa Busch, Fora Form AS

Vigdis M. Krohn-Hansen, Hilding Anders Norway AS