Truer norske arbeidsplasser

03.06.2014 09:44:00

Elektrifisering fra land tjener verken klimaet eller norske arbeidsplasser og industri. Skal det elektrifiseres, må det baseres på fremtidsrettede og klimavennlige teknologier som CCS - ikke kraftnettet fra land, skriver energi- og kraftekspert Geir Vollsæter i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi har kjempet mot elektrifisering fra land i mange år.

Industri Energi støtter derimot elektrifisering basert på karbonfangst- og lagring (CCS). Vi har støttet CCS- og elektrifiseringsprosjektet til Statoil og Shell på Tjeldbergodden – Halten-prosjektet, og senere Kårstø CCS og eventuell elektrifisering, så vel som Mongstad med CCS, fullt ut.

Prisen øker, truer arbeidsplasser
Grunnen til vår motstand mot elektrifisering fra kraftnettet på land, er det ubestridelige faktum at kraftprisene så vel som nettleien går opp for våre medlemmer og kraftforedlende industri. Dette blant annet erfaringen fra Midt Norge etter Ormen Lange.

Elektrifisering fra kraftnettet på land truer derfor arbeidsplasser, og, det vil føre til karbonlekkasje gjennom nedleggelse av kraftforedlende industri.

Skyver problemet over på Europa
Videre er vi motstandere av kraft fra landnettet fordi det ikke gir globale CO2- reduksjoner. Gassen som frigjøres sendes til Europa og forårsaker like store utslipp der, samtidig som kvoter frigjøres fra Norge og selges til Europa – slik at vi i realiteten bare flytter retten til å slippe ut like mye CO2.

Bra at ikke Utsira-feltene utsettes
Industri Energi har deltatt i den offentlige debatten og bidratt i alle høringer som omfatter denne saken. Nå har flertallet på stortinget pålagt regjeringen og følge opp med full elektrifisering av Utsira-feltene fra dag én med kraft fra land. Vi er alikevel meget fornøyd med den særdeles viktige presiseringen som nå kom fra Arbeiderpartiet om at det skal foregå i to faser.

Dette betyr i alle fall at investeringene på Utsira-feltene, og Johan Sverdrup spesielt, ikke utsettes. Dette har vært av overordnet betydning for Industri Energi, og var grunnen til at vi med store kvaler sa OK til Statoils opprinnelige forslag om kun å elektrifisere med 78 MW (altså minsteløsningen).

Ta til vettet – gå for CCS
Vi håper nå at Stortinget og komiteene tar til vettet og elektrifiserer med tiltak som beviselig reduserer globale CO2-utslipp og bruker teknologier som gir vekst i sysselsetting samtidig som utslippene globalt går ned, som CCS.

Industri Energi vil gjøre det vi kan for at fornuftige tiltak for CO2-reduksjoner gjennomføres, men vi vil kjempe imot tiltak som ikke reduserer globale utslipp, truer arbeidsplasser, samt investeringer som ikke bidrar til utvikling av norske teknologier, videreutvikler norsk kompetanse og gir vekst i industrien.
 
Geir Vollsæter, spesialrådgiver Industri Energi