OSO-fondet hever erstatningsgrensen

04.06.2014 16:32:00

Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO) har vedtatt å heve nivåene for erstatningsutbetalinger ved tap av helsesertifikat for offshorearbeid fra 10 til 12G. Endringene vil være gjeldende for tilfeller som inntreffer fra og med 01.06.2014.

For mer informasjon

Bilde mangler
Samtidig gjennomføres følgende praksisendringer som vil kunne få vesentlige konsekvenser for erstatningens størrelse i den enkelte sak:

Nedtrapping i utbetalingen på bakgrunn av alder foretas ikke før fylte 62 år (mot tidligere 60 år).
 
Ytterligere nedtrapping foretas ved fylte 65 år.

Erstatning kan oppnås for udyktighet som inntrer inntil fylte 67 år.
 
Videre innebærer praksisendringen at man, dersom man er under 62 år på udyktighetstidspunktet og har minst 5 års sammenhengende relevant tjenestetid, vil oppnå minst 10 G.
 
For øvrig fastsettes erstatningen skjønnsmessig og i henhold til fondsstyrets utmålingspraksis.