Møbelbrudd

04.06.2014 19:32:00

- Vi ville ha kommet til en løsning innenfor ramma som er satt av frontfaget, hvis ramma hadde blitt brukt slik den bør brukes. Dessverre viste Norsk Industri ingen fleksibilitet med hensyn til totalramma, og vi så ingen annen utvei enn å bryte, sier forhandlingsleder Ole-Kristian Paulsen i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Det ble brudd i forhandlingene mellom Industri Energi og arbeidsgivermotparten Norsk Industri på overenskomsten for møbelindustrien onsdag 4. juni klokken 19.30. Foto: Marius Jøntvedt

Årsaken til bruddet er at motpartens tilbud var lavere enn totalrammen som er definert av frontfagsmodellen.

Ramma i frontfagsmodellen er på 3,3 prosent, og Industri Energi har ønsket å komme frem til en ansvarlig avtale som ligger innenfor den.

I frontfaget er overhenget, som forteller hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året, på 1,2 prosent. Det generelle tillegget i frontfaget er på 0,6 prosent.

For møbel er overhenget bare på 0,7 prosent. Derfor krevde vi et noe høyere generelt tillegg, slik at totalen ville blitt det samme.

- Vi prøvde å finne en løsning, men møtte ingen forståelse fra motparten. Norsk Industri nektet å forholde seg til det faktum at overhenget for møbel er lavere enn i frontfaget. Hadde vi brukt det overhenget vi mener er rett å bruke i regnestykket, altså 0,7 prosent, hadde vi kommet i mål godt innenfor totaliteten av ramma, sier Paulsen.

Industri Energi melder nå bruddet til Riksmekleren.

Forhandlingsutvalget til Industri Energi:
Ole Kristian Paulsen, Industri Energi
Nina Helland, Industri Energi
Stein Remmem, Westnofa Industrier AS
Tone Helen Hanken, J E Ekornes AS Avd. Vestlandske
Asbjørn Sjåstad, J E Ekornes AS
Runa Busch, Fora Form AS
Vigdis M. Krohn-Hansen, Hilding Anders Norway AS