1,75 på glass og keramisk

04.06.2014 22:07:00

Industri Energi og Norsk Industri kom til enighet i kveld 4. juni på overenskomsten for Glass og Keramisk industri. Det gis et generelt tillegg på 0,75 øre pluss et ekstraordinært tillegg på 1 krone, totalt kroner 1,75 kroner i timen.

For mer informasjon

Bilde mangler
Noen av de andre endringene i overenskomsten er:Foto: Marius Jøntvedt
  • Fagtillegget økes med 1 krone til 9 kroner. 
  • Ny minstelønnssats er 145,90 kroner per time.
  • Overtid: gangtidssatsen økes til 160 kroner.
  • Matpengesatsen økes til 78,50 kroner.
  • Kompensasjonssatsene for midlertidig forskjøvet arbeidstid og annen arbeidstidsordning heves til henholdsvis 430 og 1070 kroner.
For alle endringene, deriblant endringer som følger av frontfagsoppgjøret, se vedlagte protokoll.

Akseptabelt i en vanskelig situasjon

- Dette var et krevende oppgjør. Halvparten av bedriftene står i nedbemanningssituasjoner på grunn av presset økonomi og svært hard konkurranse, sier Egil Kristiansen, forhandlingsleder for Industri Energi.

- Derfor, i lys av den utfordrende situasjonen, må man kunne si at dette er et akseptabelt resultat, sier han.  
 
Forhandlingsutvalget til Industri Energi bestod av:
Egil Kristiansen, Industri Energi
Gry Espeland, Figgjo AS
Terje Langvannsbråten, Hadeland Glassverk AS
Georg Martin Sørensen, NTP AS
Oddvar Våla, Magnor Glassverk A/S