-trenger bedre HMS-Samarbeid i nord

05.06.2014 13:04:00

HMS-leder Jon Arne Mo i Industri Energi etterlyser bedre samarbeid innen helse, miljø og sikkerhet på sokkelen i nord.

For mer informasjon

Bilde mangler
På Beredskapskonferansen i Tromsø torsdag sa Jon Arne Mo at Industri Energi er positiv til aktivitet i Barentshavet og andre områder i nord, men han understreker at trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene må fungere mye bedre enn i dag.

-De som jobber i nord skal ikke utsettes for større risiko enn de som jobber lenger sør. Vi møter helt andre utfordringer i nord, og jeg tror ikke vi har full oversikt over hva industrien risikerer å møte etter hvert som aktiviteten i Barentshavet øker, sier Mo.

Han mener man allerede er sent ute i forhold til å sikre reell arbeidstakermedvirkning rundt utfordringene og sammen finne fram til gode løsninger.

-Myndighetene må ha en pådriverrolle i sikkerhetsarbeidet og sikre robust arbeidstakermedvirkning. Det opplever vi ikke i dag, sier Mo.

Han påpeker at det er igangsatt et prosjektarbeid i regi av Norsk olje og gass der blant andre Industri Energi er med, men det er ifølge Mo ikke nok.

-Vi må ha en skikkelig sikkerhetsopplæring på plass. Og Petroleumstilsynet må gå i spissen for å sikre at kvaliteten i opplæringen er god nok. Den nedskjæringen vi ser i sikkerhetsopplæringen i dag er uakseptabel hvis vi skal øke aktiviteten i nordlige havområder.

Han påpeker også at klær og verneutstyr ennå ikke er godt nok for det klimaet man kan møte i Arktis.

-Hvis vi skal skape trygge og gode arbeidsplasser på sokkelen i nord må vi samarbeide mye bedre enn i dag, sier han.
 
Det er ifølge Mo en del som peker i retning av en svakere utvikling innen HMS.

- Det har alt for mye vært fokus på at HMS-regelverket for petroleumsindustrien har vært for kostnadsdrivende. Jeg er overbevist at å drive et sterkt HMS-arbeid ikke er det som knekker petroleumsindustrien. Men en katastrofe, og en oppfatning om at vi ikke driver sikkert, kan gjøre det, sier Mo.