En sann industrivenn er gått bort

06.06.2014 12:45:00

Reiulf Steen er nok den av forbundets medlemmer som har gjort seg mest kjent i den norske samfunnsdebatten. Med Reiulf Steens bortgang har arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen mistet en fremragende representant. Reiulf Steen var en sann industrivenn, som så sammenhengen mellom en levende industri og velferdssamfunnets utvikling.

For mer informasjon

Bilde mangler
Organisering og internasjonal solidaritet
Han var opptatt av fagbevegelsens sterke stilling, og ivret sterkt for at flest mulig skulle organisere seg.

Reiulf Steen ble medlem av Kjemisk forbund i 1977. Foto: Rune Petter Ness / NTB / SCANPIXDet er først og fremst som politiker han satte dype spor, men han deltok på de fleste landsmøter i Kjemisk forbund som innleder og gjest.

Tidligere leder i Kjemisk forbund, Olav Støylen minnes med stolthet da han overrakte Reiulf Steen nåla for 25 års medlemskap i Kjemisk forbund på landsmøtet i 2002. Olav forteller at Reiulf var en god samtalepartner for forbundet, og hadde fenomenal innsikt og oversikt over et bredt spekter i politikken. Først og fremst var han en skarp ideolog, som brant for fellesskap og sterk internasjonal solidaritet. Dessuten var han leder for Europabevegelsen, som han så på som et fredsprosjekt.
Høyt respektert
Tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch beskriver Steen som en ekte idealist. Til tross for stor avstand på enkelte felter i politikken, sier Willoch at han hadde en dyp respekt for det ekte engasjementet Steen representerte.

Visjonær og konkret
Reiulf Steen var visjonær, men på samme tid som han var visjonær, var han også konkret med sterk gjennomføringskraft i politikken. Flere kommentatorer har påpekt hans viktige arbeid med å gjøre Arbeiderpartiet mer åpent og gi vanlige medlemmer innsikt i de politiske prosessene.

Folkelig appell
Selv hadde jeg gleden av å dra til Bolivia sammen med Reiulf Steen i 2007 i regi av Norsk Folkehjelp og hans gode venn der, Per Ranestad. Formålet med reisen var å observere og gi innspill i forberedelsene til ny grunnlov i landet. Reiulf utmerket seg ved på en folkelig måte å forklare fordelene ved den norske grunnloven. Det ble forstått og nikket anerkjennende til av bolivianerne.

Reiulf Steen begynte sin karriere som journalist. Han har blant annet innehatt følgende fremskutte posisjoner i samfunnet: Leder i AUF og Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant, visepresident i Stortinget, samferdselsminister, handelsminister, medlem av utenrikskomiteen og ambassadør i Chile.

Industri Energi minnes Reiulf Steen med dyp respekt, og våre varme tanker går til hans familie i sorgen. Spesielt tenker vi på Reiulfs sønn, Martin, som er vår gode kollega i forbundet.


Leif Sande, leder Industri Energi