Ekstraordninær økning av alle skifttillegg og minstelønn opp 10 kroner

06.06.2014 21:31:00

Industri Energi kom i kveld fredag til enighet med Norsk Industri på forhandlingene for våre medlemmer i farmasøytiske bedrifter. Forhandlingsresultatet gir blant annet en ekstraordinær økning av alle skifttillegg, heving av minstelønnssats med 10 kroner, bedre kompensasjon for midlertidig forskjøvet arbeidstid, styrking av gravides rettigheter i forbindelse med nattarbeid, fri med lønn ved eksamen, og et generelt tillegg på 0,75 kroner.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Det har vært utfordrende, men gode forhandlinger. Gjennom forhandlingene har utvalget forbedret tariffavtalen, sier forhandlingsleder Terje Valskår fra Industri Energi.

Forhandlingene på Overenskomsten for farmasøytisk industri startet torsdag 5. juni, og partene kom til enighet klokken 1830 fredag 6. juni.

Avtalen omfatter nærmere 1000 medlemmer, ansatt i bedrifter som Fresenius Kabi Norge AS, Takeda Nycomed AS, Weifa AS, Norgesplaster as, GE Healthcare, Axis-Shield Poc AS, Den norske Eterfabrikk AS og Pharmaq AS.
 
Oppgjøret går ikke til uravstemning og er endelig.


De viktigste endringene i overenskomsten er:
  • Generelt tillegg på 0,75 kroner per time
  • Minstelønnssats økes med 10 kroner
  • Endringer i satser for ansiennitetstillegg: etter ett år er tillegget 1,50 per time, etter tre år 2,40 per time, etter fem år 3,90 per time, og etter syv år 5 kroner per time.
  • Fagtillegget økes til 12 kroner
  • Skifttillegg: ettermiddagsskift økes fra 15,53 til 16,50, nattskift fra 23,20 til 27, søndagsskift fra 61.11 til 67, og helligdagstillegg fra 124,23 til 134 kroner per time.
  • Matpengesatsen økes til 78,50 kroner.
  • Midlertidig forskjøvet arbeidstid og overgang til annen arbeidstidsordning: det gis engangskompensasjon på 700 kroner i tillegg til de satser som for øvrig er bestemt, men 575 kroner hvis det blir gitt minst 14 dagers varsel.
  • Gravide fritas nattarbeid uten reduksjon i lønn.
  • Fri med lønn ved eksamen, forutsatt at utdanningen er relevant for bedriften og avtalt på forhånd med arbeidsgiver.
  • For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om arbeidsoppgaver, tilrettelagt opplæring/oppdatering innenfor eget arbeidsområde, hvilepauser, hjemme-fjernarbeid, deltidsarbeid, redusert arbeidstid mv. mellom den enkelte arbeidstaker og bedriften.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Terje Valskår, nestleder i Industri Energi, 90116398
Nina Helland, forbundssekretær i Industri Energi, 99496134


Forhandlingsutvalget til Industri Energi bestod av:
Terje Valskår, Industri Energi
Nina Helland, Industri Energi
Tone J. G. Thon, Fresenius Kabi Norge AS
May Irene Smedbakken, Takeda Nycomed AS, Avd. Elverum
Jørn H. Isaksen, Weifa AS
Petter Sørensen, Takeda Nycomed AS, Avd. Asker
Rune Stensland, Norgesplaster AS
Jan Øyvind Åvik, GE Healthcare AS, Lindesnes
Marit Lorentsen, GE Healthcare AS
Merethe Berge, Axis-Shield Poc AS
Stian Falldalen, Den Norske Eterfabrikk AS
Anita Nystad, Pharmaq AS