Mekling på landbaseavtalen 19. og 20. juni

07.06.2014 10:18:00

Riksmekleren har kalt inn Industri Energi og Norsk olje og gass til mekling på landbaseavtalen 19. og 20. juni.  

For mer informasjon

Bilde mangler
Meklingsfristen utløper 20. juni klokken 24.00
 
- Arbeidsgiversiden avviste blankt våre krav om skiftarbeid og overtid, og kom med et tilbud vi overhodet ikke kan akseptere, sa Industri Energis forhandlingsleder Frode Alfheim da bruddet ble meldt 21. mai.
 
Selskaper som omfattes er blant andre Norsea AS, Asco Norge AS, Coast Center Base AS, Mongstad Base AS, Saga Fjordbase AS, Vestbase AS, Solberg & Andersen AS, Helgelandsbase AS, KCA Deutag Drilling Norge AS og Polarbase AS.
 
Meklingen finner sted hos Riklsmekleren i Oslo.