Arthur Svensson-prisen til Napoléon Gómez Urrutia

11.06.2014 09:21:19

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter går i dag til den meksikanske fagforeningslederen Napoléon Gómez Urrutia, som i frykt for eget liv lever i eksil i Canada. Meksikanske myndigheter er forbannet for at Napoleon får prisen, og redd for å bli arrestert på veien hit er hans kone Oralia kommet til Norge i hans sted for å motta den.  

For mer informasjon

Bilde mangler
Arthur Svensson-prisen ble opprettet av Industri Energi i 2010. Målet med prisen er å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter i andre land. Prisen er på 500.000 kroner, og deles ut i Oslo i dag onsdag 11. juni. 
 
Årets prisvinner, Napoleon Gomez Urrutia, er leder for det meksikanske gruve- og metallarbeiderforbundet Los Mineros.

Napoleón Gómez Urrutia og Los Mineros spiller en viktig rolle i kampen for et fritt og demokratisk fagforeningsarbeid i Mexico, og for anstendig lønn og trygge arbeidsforhold. Kampen har hatt en høy pris for Napoleon Gomez Urrutia personlig, som er tvunget til å leve i eksil, med alvorlige anklager hengende over seg. 
 
Av den grunn tar han ikke sjansen på å komme og motta prisen personlig. Les også omtalen i VG.

“Industrielt massemord”
Gomez Urrutia har blitt utsatt for store og brutale anti-fagforeningskampanjer fra både myndigheter og gruveselskaper. En viktig bakgrunn for dette, er Gomez Urrutia og Los Mineros sin fordømmelse av en gruveulykke i 2006 hvor 65 arbeidere mistet livet.

Los Mineros og Gomez Urrutia ble forferdet da de kom til ulykkesstedet: selskapet Grupo Mexico og arbeidsdepartementet hadde ignorert de svært farlige arbeidsforholdene ved gruven, og mislyktes fatalt i redningsarbeidet.

Gomez Urrutia og Los Mineros’ klare oppfatning var at Grupo Mexico var mer opptatt av å redde eget ansikt, enn arbeidernes liv. Gomez Urrutia anklaget myndighetene for “industrielt drap”.

Etter dette har fire fagforeningsmedlemmer blitt myrdet. Etter selv å ha blitt utsatt for mordtrusler, falske anklager om millionunderslag, omfattende undertrykking, forlot Gomez Urrutia sitt eget hjemland i 2006. Han lever nå i eksil i Canada, men leder fortsatt Los Mineros.

Det norske oljefondet har investeringer for over én milliard kroner i Grupo Mexico. Da selskapet er dypt involvert i kampanjen mot Los Mineros og Gomes Urrutia, gikk norsk og internasjonal fagbevegelse sammen i 2010 og krevde at oljefondet trekker seg ut.