Forhandlingsstart for vaskeri og renserier

13.06.2014 14:30:00

16. og 17. juni gjennomføres årets lønnsforhandlinger for nærmere 700 Industri Energi-medlemmer ansatt på private vaskeri og renseribedrifter. Arbeidsgivermotpart er Norsk Industri. 

For mer informasjon

Bilde mangler

Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger går oppgjøret til mekling med fare for streik i de berørte bedriftene.

Overenskomsten omfatter bedrifter som Agder Sentralvaskeri A/S, Berendsen Tekstil Services AS, Nor Tekstil AS, Hygienisk Vask og Rens AS og Sentralvaskeriet Østlandet med flere.

Følge med på www.industrienergi.no og www.facebook.com/IndustriEnergi 

Forhandlingsutvalget:

Terje Valskår, Industri Energi

Sonja Meek, Industri Energi

Marianne Strandene, Agder Sentralvaskeri A/S

Kathe Sommerville, Berendsen Tekstil Service AS, Avd Bedriftsvegen Skien

June Øksnes, Nor Tekstil  AS, Avd. Fonnes

Anne Grethe Vestrum, Nor Tekstil AS, Avd. Levanger

Ann Laila Lintunen, Hygienisk Vask og Rens AS

Stein Are Hansen, Breeze Tekstil AS, Avd. Salten

Kristoffer Holt, Sentralvaskeriet for Østlandet

Astrid Levåg, Renseriet Sandnes, avd. Bergen