Støtteerklæring til de streikende lærerne

13.06.2014 15:56:00

Forbundsstyret i Industri Energi støtter de streikende lærerne i Skolenes Landsforbund.

For mer informasjon

Bilde mangler
Forbundsstyret vedtok følgende Uttalelse:
 
Skolenes Landsforbund (SL) har valgt å gå til streik fordi de mener kravene fra KS vil gi lærerne dårligere rammer til å drive undervisning av den samme kvaliteten som i dag.
 
Et av de store fortrinnene i norsk arbeidsliv er kunnskap. Skal vi fortsatt ha et slikt fortrinn er vi helt avhengig av at lærerne får rammer til å gjøre norsk skole så bra som mulig.
 
Forbundsstyret i Industri Energi vil med dette gi sin støtte til SL i konflikten med KS og særlig til de fem lærerne som nå er i streik på Eide Skole på Karmøy. Vi setter stor pris på den storstilte innsatsen lærerne hver dag legger ned for å gi våre barn en god start på livet!