Mekling på landbaseavtalen – fare for streik

17.06.2014 12:21:00

Riksmekleren har kalt inn Industri Energi og Norsk olje og gass til mekling på landbaseavtalen 19. og 20. juni. Dersom partene ikke blir enige innen fristen blir det igangsatt streik på landbaser fra lørdag 21. juni om morgenen. 

For mer informasjon

Bilde mangler

Meklingsfristen utløper 20. juni klokken 24.00. Oppgjøret omfatter 1300 Industri Energi-medlemmer ansatt på landbaser langs kysten og som leverer forsyninger og utstyr til offshorevirksomheten.  

 

Landbaser som berøres av meklingen er blant andre Norsea AS, Asco Norge AS, Coast Center Base AS, Mongstad Base AS, Saga Fjordbase AS, Vestbase AS, Solberg & Andersen AS, Helgelandsbase AS, KCA Deutag Drilling Norge AS og Polarbase AS.

 

Vi kommer tilbake med streikeuttaket når dette er avklart og i god tid før meklingsfristen utløper. Meklingen finner sted hos Riksmekleren i Oslo.

 

20. og 21. mai ble det gjennomført forhandlinger for Industri Energi sine 1300 medlemmer på landbaseavtalen (link).

 

Landbaseavtalen - forhandlingsutvalget:

Frode Alfheim, Industri Energi

Ketil Krohn-Pettersen, Industri Energi

Terje M.Larsen, Norsea AS

Emil Nordal, Asco Norge AS

Elna Nybakk, Coast Center Base AS

Reuben Palmer, Mongstad Base A/S

Lars Terje Standal, Saga Fjordbase AS

Arne Bjerkås, Vestbase AS

Steinar Vestgård, Solberg & Andersen AS

Kato Antonsen, Helgelandsbase AS

Atle Kvammen, KCA Deutag Drilling Norge AS

Rune Sandvik, Polarbase AS

 

Observatører:

Tor Lund, IKM Testing

Sigbjørn Tho, IKM Laboratorium

 

Følg med på www.industrienergi.no og www.facebook.com/IndustriEnergi for utfallet av meklingen.