Brudd på vask og rens

17.06.2014 13:44:00

Industri Energi brøt i dag tirsdag 17. juni forhandlingene med Norsk Industri på overenskomsten for vaskerier og renserier. – Motparten viste ingen vilje til å finne løsninger som kan bidra til å skape en lønn til å leve av for ansatte i vaskeri- og renseribransjen, sier forhandlingsleder Terje Valskår i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Oppgjøret går nå til mekling, med fare for streik i de berørte bedriftene. Vi kommer tilbake med meklingsdato straks det er fastsatt.

Overenskomsten for vaskerier og renserier omfatter nærmere 700 Industri Energi-medlemmer, ansatt i bedrifter som Agder Sentralvaskeri A/S, Berendsen Tekstil Services AS, Nor Tekstil AS, Hygienisk Vask og Rens AS og Sentralvaskeriet Østlandet med flere.

Forhandlingene fant sted i NHO Bygget i Oslo fra mandag 16. juni, og bruddet ble meldt klokken 12.40 tirsdag 17. juni.


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Terje Valskår, nestleder Industri Energi, 90116398
Sonja Meek, forbundssekretær Industri Energi, 91637050

Forhandlingsutvalget til Industri Energi:
Terje Valskår, Industri Energi
Sonja Meek, Industri Energi
Marianne Strandene, Agder Sentralvaskeri A/S
Kathe Sommerville, Berendsen Tekstil Service AS, Avd Bedriftsvegen Skien
June Øksnes, Nor Tekstil AS, Avd. Fonnes
Anne Grethe Vestrum, Nor Tekstil AS, Avd. Levanger
Ann Laila Lintunen, Hygienisk Vask og Rens AS
Kristoffer Holt, Sentralvaskeriet for Østlandet
Astrid Levåg, Renseriet Sandnes, avd. Bergen