-Useriøst Statoil Krever fire-fire-rotasjon

17.06.2014 14:36:00

Statoil opplyste først at det ville bli 2-4 rotasjon for North Atlantic Drilling-ansatte om bord på “West Hercules” mens riggen er i Canada. Tre uker senere kom kontrabeskjeden: rotasjonsordningen blir 4-4.

For mer informasjon

Bilde mangler
 -Vi har mottatt beskjed om at Statoil og deres partnere likevel ikke vil avvike fra den arbeidstidsrotasjonen som er på kanadisk sokkel. Lokalt ansatte vil jobbe 3-3, mens de som ikke er lokalt ansatte vil jobbe 4-4 rotasjonsordning, skriver bedriften i et brev til de ansatte på “West Hercules” og North Atlantic sine rigger i Norge.

Offshoreforeningen i North Atlantic Drilling finner dette meget beklagelig og svært uheldig.
 
-Vi har lenge jobbet for å sikre at "West Hercules" går til Canada med norsk mannskap og synes Statoils opptreden er uprofesjonell og useriøs. Det blir som å leke med de ansatte som er på kontrakt for dem. Her har vi først fått skriftlig beskjed om at vi skal fortsette med 2-4 rotasjon for norsk personell under hele operasjonen i Canada på 550 dager, tre uker senere får vi kontrabeskjed om at det bare vil bli godtatt en rotasjon med fire uker på og fire uker av, sier Arild Berntsen, som er hovedtillitsvalgt i Offshoreforeningen i North Atlantic Drilling.

Skal tilbake til Norge
Det var etter lange forhandlinger man kom til enighet om å beholde norsk avtale for folkene om bord.
 
-Det gjorde vi for å kunne ta hele mannskapet med oss til Canada, fordi riggen skal tilbake til norsk sokkel etterpå. Nå risikerer vi at bedriften må bemanne riggen med nye folk. Det vil kreve omfattende opplæring og medføre store kostnader, sier han.

Arild Berntsen sier beslutningen kom som en stor overraskelse 13. juni, og nå ønsker han en redegjørelse fra Statoil.

–Det gambles jo med arbeidsplasser her. Dette kan få store konsekvenser for folk, sier Berntsen.
 
Han stusser også på HMS-filosofien bak beslutningen om å holde folk om bord i en hel måned om gangen.

Signerer ikke
Basert på tilbakemeldinger fra medlemmene, vil ikke Offshoreforeningen skrive under på noen avtale for boreoperasjoner i Canada på disse vilkårene.

Foreningen håper at de som ikke er interessert i å fortsatt jobbe på “West Hercules” under operasjonen i Canada, finner seg en ny stilling i selskapet.

For dem som vil bli med riggen til Canada vil det bli personlige kontrakter mellom ansatt og bedrift. - Foreningene vil ha møte med bedriften for å få disse kontraktene så gode som mulig, sier han.