Hydrooppsigelse avvist av Høyesterett

20.06.2014 15:24:00

Hydro anket til Høyesterett etter at de i april tapte i lagmannsretten at de kunne si opp et Industri Energi medlem for angivelig å ha stjålet 4 liter rød diesel, av en verdi av 40 kroner. I dag har Høyesterett avvist Hydros anke.

For mer informasjon

Bilde mangler
Ifølge Høyesterett har saken ikke interesse utenfor foreliggende tilfelle. Lagmannsrettens fellende dom over Norsk Hydro er derfor rettskraftig.

Høyesterett har med dette tilkjennegitt at domstolene skal legge stor vekt på konsekvensene en oppsigelse får for den oppsagte arbeidstaker. Industri Energi er fornøyd med at uforholdsmessighetsvurderingen som Lagmannsretten la avgjørende vekt på blir stående.

NHO og Virke, som formelt anket til Høyesterett, idømmes også å betale alle saksomkostningene i forbindelse med anken til Høyesterett.

Usaklig og kynisk
Lagmannsretten mente oppsigelsen var både usaklig, kynisk og ugyldig.

Harald Hageland, forbundssekretær i Industri Energi, viser til at i tilfellet ville det uansett kun ha vært tale om et bagatellmessig tyveri, eller naskeri, til en verdi av 40 kroner.

Lagmannsretten viste til i sin dom at terskelen for å si opp ansatte må være høy, og argumenterte med at virkningen oppsigelsen ville fått for den anklagede hydroansatte, måtte gis utslagsgivende vekt.

Lagmannsretten bemerker videre at det “fremstår kynisk og derved som uforholdsmessig å tillegge hennes unnlatelse (tyveri av fire liter diesel, Red. anm.) i så måte avgjørende vekt”. Retten viser til at verdien av det borttatte er anslagsvis 40 kroner.

Lagmannsretten viser ellers til at medlemmet har vært ansatt i Hydro i 30 år og aldri gjort seg skyldig i tillitsbrudd overfor bedriften. Ut fra en helhetlig vurdering taper derfor Hydro oppsigelsessaken. Den ansatte beholder jobben og Hydro måtte betale hennes saksomkostninger. 

Les saken Vant oppsigelsessak mot Hydro