Sikret lokale skiftforhandlinger – landbasestreiken avblåst

21.06.2014 03:16:00

Industri Energi fikk i nattens mekling med Norsk olje og gass gjennomslag for minimum 25 prosent tillegg for nattarbeid på regulære skift samt lokal forhandlingsrett på skiftarbeid.

For mer informasjon

Bilde mangler
Overtid på skiftarbeid før søndager og helligdager økes fra 55 til 65 prosent (fra kl. 14.00). Det gis 200 prosent tillegg for arbeid Påskeaften. Videre skal skiftarbeid på helligdager godtgjøres med 100 prosent.

Bakgrunnen for årets krav om lokal forhandlingsrett på skiftarbeid er at brorparten av oppdragene tilknyttet basene skal ut på anbud neste år, der det forventes at Statoil vil kreve å utvide driftstidene på basene til syvdagers drift.

- Det er normalarbeidsdagen som skal gjelde i Norge. Skal Statoil og basene utvidede driftstidene, så må de også være villige til å betale for det, sier Frode Alfheim, forhandlingsleder og nestleder i Industri Energi.

Landbasene er samtidig avhengig av medlemmenes godkjennelse for å innføre nye skiftordninger.

- Det gir i sum våre medlemmer all makt til å forhandle gode og rettmessige tillegg for å arbeide på ubekvemme tidspunkter og utenfor normalarbeidsdagen, sier Frode Alfheim.

Streik avblåst
Mekling mellom Industri Energi og Norsk olje og gass omfattet Landbaseavtalen - tariffavtalen for 1300 ansatte som leverer forsyninger og utstyr til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Den varslede streiken for 26 ansatte på Polarbase utenfor Hammerfest og 149 ansatte ved Mongstadbase i Hordaland fra lørdag morgen er dermed avblåst.

Meklingsresultatet omfatter Industri Energis medlemmer ansatt i Norsea, Asco Norge, Coast Center Base, Mongstad Base, Saga Fjordbase, Vestbase, Solberg & Andersen, Helgelandsbase, KCA Deutag Drilling Norge og Polarbase.

Generelt tillegg
Det gis videre et generelt tillegg pr 1. juni 2014 på kr. 0,75 per time.

Andre resultater fra meklingen:

Lønnsbestemmelser for fagarbeidere og baseoperatører
Minstelønns satser endres til følgende:
Minste timefortjeneste for arbeidstakere over 18 år som arbeider på landbaser:

a) Fagarbeidere kr 182,50,-
b) Øvrige operatører kr 171,-
c) Hjelpearbeider kr 164,-

Kompetanse:
Partene er enige om:
· at bedrift og tillitsvalgte hvert år drøfter kompetansegap og legge til rette for at ufaglærte får anledning til å ta fagbrev.
· styrking av grunnleggende ferdigheter i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.
· Sterkere tiltak for å styrke opplæring i norsk språk og sikre flere mulighet for fagutdanning.

Om tjenestepensjon
"Partene viser til pkt. 2 i Riksmeklers forslag i frontfaget vedrørende tjenestepensjon. Partene gir sin tilslutning til at det gjennomføres en utredning slik det der er beskrevet."

Tillitsvalgte og medlemmer vil få utfyllende informasjon om resultatet fra meklingen.