Amalie Tofte til internasjonal innsats mot naturressursplyndring

24.06.2014 16:56:00

Internasjonal spesialrådgiver Amalie Tofte i Industri Energi er oppnevnt i statsård 20. juni til interessegruppen for Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITI er et internasjonalt initiativ som jobber for at naturressurser kommer alle innbyggere til gode, og ikke havner i lomma på grådige selskaper og korrupte myndighetspersoner.

For mer informasjon

Bilde mangler
Naturressurser som olje, gass og metaller, tilhører folket. Utvinnelse av disse ressursene kan, som vi i Norge har erfart, føre til stor økonomisk vekst og velstandsutvikling. Desverre er naturressursforvaltningen i mange land styrt på en dårlig måte. Folk flest er taperne, og plyndres av gråde selskaper og korrupte myndigheter. Foto: Arild Theimann

Som blant andre Industri Energi-støttede Publish What You Pay har dokumentert, frarøves ofte fellesskapet pengene de har krav på gjennom bransjens bruk av skatteparadiser og kreative triks for å skjule pengene de tjener, og grunnet ustrakt korrupsjon. Det er dette EITI kjemper imot.

Større åpenhet og kontroll med pengestrømmer skal bidra til å styrke forvaltningen av naturressursrikdommer, og til å hjelpe innbyggere med å holde myndighetene ansvarlige for hvordan pengene brukes.

Norge ble godkjent som medlem av EITI i 2011. En viktig del av arbeidet, utføres av den såkalte interessentgruppen. I interessentgruppen er myndighetene, bransjen, og sivilsamfunnet representert.

I statsrådet på slottet i Oslo 20. juni, ble Amalie Tofte og følgende representanter oppnevnt av Olje- og energidepartementet til EITI-interessentgruppen for to år:

Advokat Oluf Bjørndal, Norsk olje og gass, Stavanger
Vara: fagsjef Frode Bøhm, Norsk olje og gass, Stavanger

Principal Consultant Sustainability Hilde Røed, Statoil, Bærum
Vara: Vice President Legal Carine Smith Ihenacho, Statoil, London

Juridisk direktør Svein Bjørnestad, ExxonMobil, Stavanger
Vara: advokat Hans Petter Nordby, Chevron, Oslo

Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot, Olje- og energidepartementet, Oslo
Vara: underdirektør Gro Anundskaas, Olje- og energidepartementet, Nittedal

Utredningsleder Marius Pilgaard, Finansdepartementet, Oslo
Vara: fagdirektør Beate Bentzen, Finansdepartementet, Oslo

Generalsekretær Guro Slettemark, Transparency International Norge, Oslo
Vara: spesialrådgiver Gro Skaaren-Fyrsto, Transparency International, Oslo

Generalsekretær Mona Thowsen, PWYP Norge, Oslo
Vara: seniorrådgiver Stefan Norris, WWF Norge, Nesodden

Internasjonal spesialrådgiver Amalie Tofte, Industri Energi, Oslo
Vara: registrert revisor Fanny Voldnes, Fagforbundet, Oslo

Utenlandssjef Fredrik Glad-Gjernes, KFUK-KFUM Global, Oslo
Vara: rådgiver Sven Larsen, KFUK-KFUM Global, Oslo