Kritisk til flytting av Fjord Instrument AS fra Knarvik til Malaysia

27.06.2014 14:14:00

Forbundsleder Leif Sande har i dag sendt brev til styreleder Torjer Halle i Western Geco AS, med klar oppfordring om ikke å flytte 190 arbeidsplasser i Fjord Instrument AS fra Knarvik til Malaysia.

For mer informasjon

Bilde mangler

I brevet viser Sande til at Industri Energi har med stor bekymring registrert at seismikkselskapet Western Geco, som er heleid av Schlumberger, har varslet mulig nedleggelse av Fjord Instrument AS i Knarvik, for isteden å vurdere å flytte virksomheten til Malaysia.

 

Dermed står 190 lokale arbeidsplasser i fare for å forsvinne. Sande viser til at dette er nøkkelarbeidsplasser i denne delen av kommunene og vil være vanskelig å erstatte.

 

- Industri Energi vil så sterkt som mulig be Schlumberger strekke seg til det ytterste for å opprettholde mest mulig av aktiviteten fortsatt. Vi er også svært negative til at resterende virksomhet i Norge flyttes til Asker. Vi er også opptatt av at alle ansatte som nærmer seg pensjonsalder sikres rettighetene i AFP videre, sier Sande.

Industri Energi krever at bedriften benytter seg av profesjonell ekspertise, faglig og økonomisk, for å sikre fortsatt drift av Fjord Instrument AS og fortsatt arbeid for de 190 ansatte.

WesternGeco er verdens største seismikkselskap, og er et heleid datterselskap av det internasjonale oljeserviceselskapet Schlumberger Limited. WesternGeco utfører reservoir imaging, måling, og utviklingstjenester, og dataprosessering verden over.

 

Selskapet ble dannet ved sammenslåing i 2000 av to av verdens største seismikkselskaper; Western Geophysical og Geco-Prakla. Schlumberger, eier av Geco-Prakla, betalte kontant til Baker Hughes, som da eide Western, for en 70 prosent andel i et joint venture av de sammenslåtte selskapene.

 

I mai 2006 kjøpte Schlumberger ut Baker Hughes' 30 prosent andel for USD 2,4 milliarder, og gjorde WesternGeco til et av sine datterselskap. WesternGecos hovedkvarter ligger i Gatwick, England.