Hvordan forholder man seg hvis det blir streik i oljeservice?

05.07.2014 11:58:00

Hvis det blir streik i den pågående meklingen på oljeserviceavtalen, er det noen ting som det er viktig at våre medlemmer kjenner til.

For mer informasjon

Bilde mangler
Tariffoppgjør er en av de viktigste sakene for våre medlemmer. Det er her vi kan forhandle frem bedre lønns- og arbeidsbetingelser. Det er ikke alltid vi klarer å komme frem til enighet gjennom forhandlinger, og til slutt kan dette ende i streik for å få et godt resultat.

Streik er en rettighet vi har. Det er et viktig våpen i kampen for å bevare eller forbedre våre lønns- og arbeidsbetingelser, men det er ikke noe vi velger fordi vi ønsker det. Streik er en alvorlig sak som må håndteres på en god måte.

Nedkjøringsavtaler
Når en streik er iverksatt, er det viktig å følge de avtalte prosedyrer for sikker nedkjøring av operasjonen. Ved deltagelse i nedkjøringsarbeid betales full lønn.
 
Operatørselskapet bestemmer hvordan nedkjøringen skal foregå og brønnen sikres.
 
Streikestøtte
Ved eventuell streik vil det bli utbetalt streikestøtte til de av våre medlemmer som trekkes i lønn som følge av streiken. Streikestøtten er på 101 kroner i timen, skattefritt.

De av våre medlemmer som blir permittert som følge av en streik, vil etter å ha søkt dagpenger gjennom sitt lokale NAV-kontor og fått avslag, få streikestøtte på lik linje med våre medlemmer som er tatt ut i streik.

Informasjon om resultatet av den pågående meklingen, og videre opplysninger ved eventuell streik, vil bli gitt her på industrienergi.no.