Minstelønn opp 6 prosent på helikopteravtalen

05.07.2014 15:18:00

Industri Energi og NHO Luftfart har kommet til enighet i forhandlingene på tariffavtalen for Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn, den såkalte helikopteravtalen. - Det viktigste resultatet er at vi har fått hevet minstelønnssatsene i tråd med den generelle lønnsutviklingen, sier forhandlingsleder Ketil Krohn Pettersen i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Avtalen omfatter i overkant av 120 Industri Energi-medlemmer ansatt i helikopterselskaper i Nordsjøen.

Minstelønnssatsene økes med 6 prosent med virkning fra 1. april 2014. De nye satsene er:
  • Kategori 1) Trafikkpersonell og funskjonærerfunksjonærer uten arbeidserfaring: 23 566 kroner
  • Kategori 2) Trafikkpersonell med tre års arbeidserfaring eller mer: 26 562 kroner
  • Kategori 3) Funksjonærer på operasjonssentralen med tre års arbeidserfaring og redningsmenn: 30 344 kroner

Det gis også et generelt tillegg på 0,75 øre. Matpengesatsen heves til 78,50 kroner.

Forhandlingene fant sted 30. juni. Partene vedtok avtalen på stedet.

Hele protokollen fra forhandlingene kan du lese her (Pdf).Industri Energi sitt forhandlingsutvalg:

Ketil Krohn-Pettersen, forbundssekretær Industri Energi
Hans Petter Jensen, CHC
Nina Bozic, Bristow
Mette Rosenlund, CHC