Oljeserviceavtalen til uravstemning

06.07.2014 04:49:00

Meklingen mellom Industri Energi og Norsk olje og gass på oljeserviceavtalen ble avsluttet med anbefalt forslag hos Riksmekleren natt til søndag 6. juli. Forslaget er enstemmig og sendes nå til uravstemning blant medlemmene.

For mer informasjon

Bilde mangler
Meklingsresultatet innebærer en lønnsutvikling for oljeservice på til sammen 24 000 kroner i perioden 1.6.2014 til 1.1.2015. Sammenlignet med forventet med lønnsutvikling på operatør, boring og forpleining i samme periode på 23.000 kroner er dette bedre.

– Forhandlingsutvalget anbefaler meklingsresultatet. Det innebærer en fortsettelse på harmoniseringen av oljeserviceavtalen opp mot avtalene som gjelder for andre fagarbeidere offshore, sier Leif Sande, forhandlingsleder og forbundsleder i Industri Energi.

Oljeserviceavtalen gjelder selskaper som leverer tjenester til oljeselskap og borebedrifter, og omfatter 6700 av Industri Energi sine medlemmer ansatt i blant andre Schlumberger, Halliburton, Aker Subsea, Baker Hughes, Weatherford, Subsea 7 og Falck Nutec.

Harmonisering av lønnsmatrisen
Et hovedkrav under årets forhandlinger på oljeserviceavtalen har vært å ta igjen lønnsnivået for de som følger tariffavtalene for operatør, boring og forpleining.

- Problemet har vært at i og med det innen oljeservice tas ut store ansiennitetstillegg, bruker arbeidsgiverne dette som argument at for å holde tilbake på lønnstilleggene som skal gis i forbindelse med de ordinære oppgjørene, sier Leif Sande.

- Totalt har lønningene innen oljeservice økt mer enn innen operatør, boring og forpleining de senere år når vi ser på summen av ansiennitetstillegg og generelle tillegg. Dette har imidlertid ikke gitt seg utslag i selve lønnsmatrisen. Avstanden mellom de to tabellene har økt, sier Sande.

Oljeservice fikk ved årsskiftet 1.1.2014 ansiennitetsopprykk tilsvarende 11.314 kroner. For operatør, boring og forpleining var tilsvarende tillegg 3546 kroner. Dette økte den enkeltes lønn, men ikke satsene i lønnsmatrisen.

Ved lønnsoppgjøret 1.6.2014 fikk operatør, boring og forpleining et tillegg på kr. 19.340 kroner. Vi vet det vil bli gitt ansiennitetsopprykk per 1.1.2015 på ca. 3500 kroner. Dette gir en total lønnsutvikling fra 1.6 til 1.6 neste år på ca. 23.000. 

Industri Energi sitt forhandlingsutvalget er enig med arbeidsgiverne om at tillegget innen oljeservice skal være 24.000 kroner i tilsvarende periode. Da på den måten at det blir gitt 12.000 per 1.6 og 12.000 per 1.1. De siste 12.000 gis som et generelt tillegg isteden for ansiennitetsopprykk.
 
Fordelene med dette er at:
  • 12.000 kroner er en god del mer enn det gjennomsnittlige ansiennitetsopprykket
  • De 12.000 også vil tilkomme de som står høyest i tabellen
  • Ved at topplønnen økes vil den lønnen man skal ha resten av livet øke med 12.000 kroner
  • De 12.000 vil også gi en økning i minstelønnssatsen for individuelt avlønnede
  • Begynnerlønnen økes også med 12.000 kroner
- Ingenting av dette ville skjedd om vi hadde prioritert ansiennitetsopprykkene. De som ikke får ansiennitetsopprykket kommer ikke dårligere ut, men de tar litt senere inn på høyere betalte kollegaer, sier Leif Sande.  

Begynnerlønn opp 36.000 kroner
Industri Energi sitt forhandlingsutvalg og Norsk olje og gass er også enige om at fra 1.1.2016 skal de laveste ansiennitetstrinnene bortfalle. Dette innebærer at begynnerlønna som følge av årets oppgjør vil øke med 36.000 kroner.

Avstand redusert, prosessen fortsetter
Mens differansen i topplønnen for fagarbeidere i oljeservicetabellen før oppgjøret startet var 22.461 kroner lavere enn for tilsvarende på tabellen for operatør, boring- og forpleining vil avstanden fra 1.1 2015 være redusert til å være 17.810 kroner lavere.

- Dette er fortsatt en for stor avstand, men prosessen mot full harmonisering vil fortsette, sier Sande.

(Merk at tallene som benyttes for operatør, boring og forpleining er 5,9 prosent høyere enn de reelle satsene, da de er omregnet fra årsverk 1460 til årsverk 1582 som er normalt innen oljeservice.)

Andre viktige resultater:

  • Disponibelplan: har fått endret dårligste disponibelplan i fra 5-3 som gir 228 disponibeldager, til 5-4 som gir 203 disponibeldager. Det er også fastlslått at 14-28 skiftplan skal gjennomføres når det er mulig fremfor disponibelplaner.
  • Ved velferdspermisjoner skal offshorelønn defineres som ved sykdom.
  • De sentrale parter er også under meklingen blitt enige om å oppfordre de lokale parter til å lage kompsensasjonsbestemmelser ved arbeid utenfor bedriften som oppfattes som rettferdig for bedriften. Dette er svært viktig for funksjonærer som ofte har langt dårligere reisebestemmelser.
 
Svarfristen for våre medlemmer er satt til 4. august. Følg med på våre nettsider for mer informasjon vedrørende uravstemningen og hvordan avstemningen vil foregå.
 

Forhandlingsdelegasjonen fra Industri Energi:

Leif Sande, forbundsleder Industri Energi
Einar Johannessen, forbundssekretær Industri Energi
Helge Ellingsen, Schlumberger Norge AS
Knut Nesland, Hallilburton AS
Kjell Vestly, Oceaneering A/S
Jan Ingvar Aker-Iversen, Halliburton AS
Tommy Angeltvedt, Aker Subsea AS
Atle Bertelsen, Baker Hughes Norge
Stig Roar Rødne Lyse, Subsea 7 Norway AS
Terje Nysted, Weatherford Norge As
Ingebreth Forus, Aker Well Service AS
Ståle Grimen, Falck Nutec AS
Arild Gulestøl, M-I Swaco Norge AS

Observatører:
Morten Nedrebø, Archer AS
Jarle Knoph, Odfjell Drilling AS
Per Inge Grimsmo, Industri Energi
Leif Johansen, Industri Energi
Einar Olsvik, OSA-inspektoratet
Hjalmar Engesvik, Dril-Quip