Mekling på Møbeloverenskomsten

08.08.2014 13:21:00

Tidspunktet for mekling på Møbeloverenskomsten er satt til 12. og 13. august.    

For mer informasjon

Bilde mangler
Det ble om kvelden onsdag 4. juni brudd mellom fagforbundet Industri Energi og arbeidsgivermotpart Norsk Industri i lønnsforhandlingene for Møbel- og innredningsindustrien.

Tidspunktet for mekling er satt til 12. og 13. august.

Uenigheten gjelder følgende krav:

· Generelt tillegg

· Økning av minstelønnssatsen tilsvarende andre grupper

· Reguleringsbestemmelse for mellomoppgjør og samordnede oppgjør

· Økt fagarbeidertillegg

· Viktige endringer i paragrafen som omhandler lokale forhandlinger

· Overtidstillegg

· Lønn ved eksamen

· Lønn for deltagelse i hjelpearbeid og lignende

· Uenighet om reisebestemmelsene

· Økning av skiftsatser


-For Industri Energi er alle ovennevnte krav viktige for utviklingen av hele Møbeloverenskomsten. Spesielt minstelønnssatsen er svært viktig for lønnsstandarden i bransjen. Der minstelønnen sakker akterut, ser vi at lønnsnivået generelt også er langt lavere. Dette er en uheldig og urettferdig utvikling vi vil motvirke, sier forbundssekretær Nina Helland.

-Kravet om en automatisk regulering av minstelønnsatsen, skiftsatser osv., er helt nødvendig for å få en fornuftig lønnsutvikling for vår bransje. Vi nådde dessverre ikke frem gjennom forhandlingene på våre viktige krav, sier hun.

Ta kontakt med tillitsvalgte hvis du har spørsmål og følg med på www.industrienergi.no