Meklingsstart for vaskerier og renserier

15.08.2014 09:55:00

Onsdag 3. september starter meklingen for en av forbundets lavtlønnsbransjer, vask og rens.
-Bransjen har ingen lokal forhandlingsrett. Den ligger på snaut 80 prosent av industrigjennomsnittet og sakker akterut umiddelbart etter at lokale forhandlinger er gjennomført for andre bransjer, sier forbundssekretær Sonja Meek.
 

For mer informasjon

Bilde mangler
Foto: Arild TheimannI et forbundsvist oppgjør hvor det forhandles for den enkelte overenskomst er det uakseptabelt for Industri Energi at motparten legger til grunn at Vask og rens har hatt samme lønnsutvikling som for frontfagene, sier Meek. En slik beregning betyr at disse tilsynelatende kommer ut med en lønnsvekst minst 0,5 prosent høyere enn de faktisk har fått.

Kravene som ikke ble innfridd og som førte til brudd var følgende:

• Økning av normallønnssatsen som spesielt sikrer Vask og Rens en utvikling på linje med øvrige arbeidstakergrupper

• En høyere prosentsats for regulering på lavtlønnsgarantien

• Innføring av en bestemmelse for eventuelt å regulere lønn ved mellomoppgjør og samordnede oppgjør

• Økt fagarbeidertillegg

• Økt skifttillegg på ettermiddag

• Tillegg for ubekvemt arbeid

• Dekning av lønnstap ved pålagt etterutdanning/resertifisering for enkelte arbeidstakergrupper i bransjen

-For Industri Energi er alle de ovennevnte og øvrige krav viktige for utviklingen av denne overenskomsten. En økning av normallønnssatsen som sikrer medlemmene en lønnsutvikling på linje med andre bransjer med lokal forhandlingsrett er spesielt viktig for overenskomstområdet, sier Meek.

-En høyere prosentsats for regulering gjennom lavtlønnsgarantien og en eventuell mulighet til å justere ved mellomoppgjør og samordnede oppgjør ville sikret en jevnere lønnsutvikling i forhold til andre bransjer.

Meklingen er fastsatt til 3. og 4. september, den vil omfatte i underkant av 700 Industri Energi-medlemmer. Om man ikke kommer frem til enighet vil en streik være et faktum fra morgenen den 5. september.

Ta kontakt med tillitsvalgte hvis du har spørsmål og følg med på www.industrienergi.no