Fant regelbrudd ved hver femte bedrift

18.07.2014 10:52:00

LOs sommerpatrulje har besøkt drøyt 5900 arbeidsplasser i hele landet. Årets patrulje fant brudd på lover og regler ved nær 20 prosent av bedriftene som ble besøkt. 

For mer informasjon

Bilde mangler
LOs sommerpatrulje reiser rundt i hele Norge om sommeren for å passe på unges rettigheter i arbeidslivet. Over 600 LO-ungdommer har besøkt 5900 virksomheter.
 
Leder i studentutvalget til Industri Energi, Jan Godfrey, var med i sommerpatruljen i Rogaland og besøkte bedrifter i hele fylket, fra Karmøy i nord til Hauge i Dalane i sør.
 
-Vi besøkte alle mulige bedrifter, fra aluminiumsverk til restauranter og jordbærutsalg. Regelbruddene vi finner er ofte mindre alvorlige, men i noen tilfeller har vi avdekket graverende forhold som total mangel på kontrakter, overkjøring av de ansattes rettigheter og direkte trusler mot de unge. Vi fant også tilfeller av mulig svart arbeid og sosial dumping, sier Godfrey.
 
-I slike tilfeller blir sakene meldt til Arbeidstilsynet, legger han til.
 
Informerer de unge
Det er 29. året sommerpatruljen sjekker arbeidsforholdene for ungdom i sommerjobb.
 
-Hensikten er å informere unge om deres rettigheter i arbeidslivet og fortelle dem om hvordan ting skal og bør være. Vi ble godt mottatt både av ungdom og arbeidsgivere. Og mitt generelle inntrykk er stort sett bra. Men de unge har ofte lite kunnskap om sine rettigheter, sier Jan Godfrey.
 
Han slår fast at det er mer ordnede forhold i de bransjene der fagbevegelsen står sterkt.
 
-På smelteverk fant vi ingenting å sette fingeren på, mens i restaurantbransjen så vi at folk ofte manglet arbeidskontrakter, det var mye overtidsarbeid og vi så enkelte tilfeller av ulovlig overvåking, sier han.
 
Ulovlig overtid
Ifølge LOs oppsummering er manglende arbeidskontrakt et av de vanligste lovbruddene på landsbasis. I år har også brudd på overtidsreglene seilt opp som et av de vanligste bruddene, med 26,9 prosent av 1524 brudd.
 
Ungdomsrådgiver i LO, Kent Rune Pedersen, sier i en melding at det er mange unge arbeidstakere som jobber veldig mye, særlig i serveringsbransjen.
 
-Overtid skal være unntaket, og ikke regelen. Og arbeidstakere under 18 år har ikke lov til å jobbe overtid i det hele tatt, sier han.
 
Pedersen minner om at alle arbeidstakere har krav på minst 40 prosent tillegg i lønn dersom de jobber mer enn ni timer på en dag eller 40 timer på en uke.
 
Sommerpatruljens informasjonstjeneste holder åpent hele sommeren, og dersom du har spørsmål om unges rettigheter i sommerjobb kan du ringe 8100 1999 eller sommerpatruljen@lo.no. Tjenesten er gratis.