Slik stemmer du over meklingsresultatet

24.07.2014 12:13:00

Her finner du riksmeklerens forslag og forbundsleder Leif Sandes omtale av resultatet hentet fra uravstemmingsmateriellet på engelsk og norsk. Det ligger også et eget skriv om hvordan du kan avgi din stemme. Svarfristen er satt til 4. august 2014 og Sande oppfordrer alle til å benytte stemmeretten sin.

For mer informasjon

Bilde mangler
Meklingen mellom Industri Energi og Norsk olje og gass på oljeserviceavtalen ble avsluttet med anbefalt forslag hos Riksmekleren natt til søndag 6. juli. Det er overlatt til medlemmene å svare ja eller nei til forslaget.

Se vedlagte pdf-filer med Leif Sandes omtale av resultatet i uravstemmingsheftet på engelsk og norsk samt hvordan du kan avgi din stemme. 

Alle øvrige resultater finner du i møtebok fra Riksmekleren (Pdf).

Sande oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin innen 4. august 2014.