- dårlig klimatiltak, gullgruve for kraftbransjen

08.08.2014 13:36:21

Leif Sande er sterkt kritisk til kraftbransjens profittmotiverte iver etter å elektrifisere Utsira. Han mener kraftbransjen er de eneste sikre vinnerne, mens klimagevinstene er høyst usikre. Regningen sendes til vanlige folk og industrien.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Mens den globale klimagevinsten av elektrifiseringen av Utsira er høyst usikker, er inntektene til kraftselskapene sikrere enn banken, skriver forbundsleder Leif Sande i Industri Energi i sitt siste innlegg på Sysla.no.

- Gjennom elektrifiseringen sikrer norske kraftprodusenter seg gullkundene ute i havet. Hvem andre kan skrive av 78 prosent av strømprisen og sende til skattebetalerne, og nyte godt av ordninger som i utgangspunktet er tiltenkt helt andre kundegrupper?

- Og ikke minst, hvem andre kan velte hele regningen for utbygging av kabelnettet over på oss strømkunder i form av økt nettleie?

Mektig kraftlobby
Sande minner om den mektige pådriveralliansen som står bak: kraftselskapene selv som vil selge strømmen, miljøstiftelsen Zero som mottar store sponsorinntekter fra kraftselskapene, og APs energipolitiske talsmann Terje Lien Aasland – som selv har bakgrunn fra kraftbransjen.

- Kraftselskapene utgjør Norges desidert sterkeste lobbygruppe, med solid forankring i de fleste lokalmiljøer. Når de reiser sine krav om bygging av kabelnett rundt omkring i landet er de mektige aktører omgitt av svært lydhøre politikere.

- Og spesielt er det lett å være lydhør når all utbygging skjer ved hjelp av mekanismer hvor kostnadene veltes rett over på vanlig folk og industri, skriver Leif Sande.

Samfunnet taper
Leif Sande viser videre til at norsk strøm er både ren og rimelig å lage. Nå advarer han mot en utvikling hvor fellesskapet frarøves disse fordelene.

- Norske kraftselskaper produserer en meget miljøvennlig vare til lave kostnader, men måten den søkes omsatt på gir snart ingen gevinst til det norske samfunnet lenger. Verken i form av miljø eller lavere priser.

Karbonfangst veien å gå
- Det er bare en realistisk måte å få redusert CO2 utslippene i verden på tilstrekkelig. Det er gjennom fangst og lagring, skriver Sande.

Han mener kvotehandel er et blindspor. Som i all hovedsak har gjort kvotemeglere rike, og latt forurensere få forurense.

- I Norge må vi derfor heller utvikle en miljøpolitikk som er basert på reelle klimatiltak, fremfor symboler og festtaler. Dette må vi gjøre på en måte som er framtidsrettet, og tar hensyn til at vi fortsatt skal ha industriarbeidsplasser og verdiskapning i landet vårt.

Må handle om mennesker
- Skal miljøpolitikk vinne frem må man alltid ta hensyn til menneskene. Det gjelder både i Norge og resten av verden. Man vil aldri lykkes om den skal gå på bekostning av arbeidsplasser, drømmen om en plass å bo, trygghet for morgendagen i form av mat, klær, bil og andre ting vi mennesker drømmer om.

- Dette har dessverre mange glemt.

Les hele Leif Sandes Utsira-innlegg på Sysla.no.