Feil å stanse pensjonsstreiken på sokkelen i 2012

10.08.2014 21:37:00

FNs arbeidslivsorganisasjon ILO har nylig avsagt en knusende dom med sterk kritikk av regjeringen som med tvungen lønnsnemd stanset pensjonsstreiken på sokkelen som Industri Energi og SAFE stod i spissen for sommeren 2012.

For mer informasjon

Bilde mangler
 
Årsaken for konflikten var kravet fra forbundene om å kunne bruke innbetalte overskytende midler fra den såkalte OSO-ordningen (fond: Oljearbeidernes Sosiale Ordning for tap av helsesertifikat) til pensjonsytelser etter at selskapene på sokkelavtalene ensidig og tariffstridig avviklet disse pensjonsordningene som kom på plass i forbindelse med det sentrale tariffoppgjøret i 1998.

Industri Energi og SAFE igangsatte en svært begrenset streik ved tre plattformer etter at meklingen med Norsk olje og gass 22. og 23. juni 2012 ikke førte frem.

Etter 16 dager streik, natt til midnatt tirsdag 10. juni 2012 beordret imidlertid daværende administrasjonsminister Hanne Bjurstrøm tvungen lønnsnemnd etter at Norsk olje og gass (den gang OLF) fra midnatt hadde varslet total lockout og produksjonsstans ved 70 plattformer og utestengelse av 6500 ansatte fra sine arbeidsplasser.

Uforenlig med organisasjonsfrFoto: Industri Energiiheten
Komiteen for organisasjonsfrihet i ILO konkluderer med at det var uforenlig med prinsippene for organisasjonsfriheten å innføre et lovpålagt forbud (tvungen lønnsnemd) for å stanse den pågående streiken og den varslede lockouten.

Formelt er det en rapport fra Komiteen for organisasjonsfrihet (Committee om Freedom of Association). Rapporten har en konklusjon som gir komiteens syn (avgjørelse). Rapporten er godtatt (approved) av ILOs styrende organ (Governing Body som består av 112 representanter for stater, arbeidstakere og arbeidsgivere).

Advarer mot tvungen lønnsnemd
Organisasjonskomiteen i ILO forventer at den norske regjeringen i fremtiden vil gjøre sitt ytterste for å avstå fra å pålegge tvungen lønnsnemnd for å stanse lovlig arbeidskamp i offshoresektoren uten at det er en klar og overhengende fare for liv, personsikkerhet eller helsen til hele eller en del av befolkningen.

Maktmisbruk i norsk arbeidsliv
Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi og forbundsleder Hilde-Marit Rysst i SAFE stadfester at dommen fra ILO viser at daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og oljeminister Ola Borten Mo utøvde maktmisbruk overfor aksepterte kjøreregler i norsk arbeidsliv ved å bruke tvungen lønnsnemd i denne pensjonskonflikten.

- ILO stadfester og støtter vårt syn på at det var og er i strid med internasjonalt regelverk så lettvint å stanse lovlige konflikter i offshoresektoren ved bruk av tvungen lønnsnemd. Det er bra at ILO så klart kritiserer land som så åpenbart går i ledertog med arbeidsgiverne for å svekke folks pensjonsrettigheter, sier Leif Sande.

Hilde-Marit Rysst er fornøyd med at ILO støtter fagforeningene sin klage og at begrunnelsen for regjeringens bruk av tvungen lønnsnemd ikke holder mål.

- Avtalte spilleregler i forhandlinger og ved konflikter mellom partene, er til for å følges. Nå gjenstår det å se hvorvidt Regjeringen vil ta dette til etterretning. Det er tross alt ikke første gang vi får full støtte for våre demokratiske rettigheter. Vi vil kontakte departementet for å få en redegjørelse for deres tanker om dette, sier Rysst.

LO-nestleder Tor Arne Solbakken er også glad for den ferske dommen fra ILO. Han understreker at dommen stadfester og styrker prinsippet om at også offshorebransjene i Norge skal ha muligheten til å gjennomføre lovlige konflikter i forbindelse med tariffoppgjør. 
 
Les ILOs rapport her.

Dette er en pdf og avgjørelsen mot Norge er inntatt i avsnittene 434 til 473. Det viktigste avsnittet er 470. Anbefalingene beskrives i avsnitt 473. 

Les også - Totalt unødvendig knefall for OLF