Kraftig økning av minstelønn, ingen møbelstreik

14.08.2014 01:41:00

Industri Energi fikk i mekling med Norsk Industri økt minstelønnen på Møbeloverenskomsten med 9,75 kroner per time.

For mer informasjon

Bilde mangler
Meklingen mellom Industri Energi og Norsk Industri på tariffavtalen for Møbel, interiør og trevarebransjene samt ski- og skistavprodusenter og tønnefabrikker startet tirsdag 12. august med frist 13. august klokken 24.00.
 
Meklingen fortsatte på overtid og ble avsluttet med enighet 14. august klokken 01.00.

Meklingsresultatet ble vedtatt over bordet. Nå følger lokale forhandlinger på den enkelte bedrift.

I tillegg til den kraftige økningen av minstelønnen, er andre viktige resultater fra årets hovedoppgjør at:
  • Fagarbeidertillegget økes med 1 krone til 8 kroner
  • Skifttillegget økes med 8 prosent
  • Fri med lønn når man tar relevant eksamen

Det generelle lønnstillegget er på kr. 0,75 per time. For alle resultater, se Riksmeklerens møtebok (Pdf-vedlegg nederst i artikkelen).


- Vi er fornøyd med at vi i meklingen har oppnådd et godt resultat for våre medlemmer på Møbeloverenskomsten. Særlig viktig er løftet i minstelønn, som var det viktigste kravet vårt i denne pressede bransjen, sier forhandlingsleder Terje Valskår.

Forhandlingsutvalget til Industri Energi:
Terje Valskår, nestleder Industri Energi
Nina Helland, forbundssekretær Industri Energi
Stein Remmem, Westnofa Industrier AS
Tone Helen Hanken, J E Ekornes AS Avd. Vestlandske
Asbjørn Sjåstad, J E Ekornes AS
Runa Busch, Fora Form AS
Vigdis M. Krohn-Hansen, Hilding Anders Norway AS