I mål med Bransjeavtalen

14.08.2014 15:36:00

Industri Energi og Norsk olje og gass ble i dag enige om revideringen av bransjeavtalen i forbindelse med årets tariffoppgjør, som da også er startskuddet for de lokale forhandlingene for medlemmene tilknyttet bransjeavtalen.

For mer informasjon

Bilde mangler

Bransjeavtalen er en rammeavtale som berører 3 900 Industri Energi-medlemmer i selskaper som Statoil, KCA Deutag, Statoil Fuel And Retail, ConocoPhillips, Eni, total, BP, Marathon, Ineos med flere. Avtalen godkjennes når det er oppnådd enighet i de lokale særavtalene tilknyttet bransjeavtalen.

 

Må være rettferdige lokale forhandlinger

Partene vil understreke at Frontfagsoppgjøret i 2014 bygger på viktige prinsipper og intensjoner som gir retning for etterfølgende lokale forhandlinger i 2014.

 

Partene vil i den forbindelse påpeke behovet for at de lokale parter praktiserer lønnsbestemmelsene pkt.3.2 på en så rettferdig måte som mulig og slik at lønnsdifferensieringen mellom arbeidstakerne tilstrebes foretatt så rettferdig som mulig.

 

I forhandlingene kom også på plass at Bransjeavtalen skal følge "Rammeavtale om systematisk arbeidsvurdering som grunnlag for differensierte lønninger" i Hovedavtalen LO-NHO (for arbeidere) for vertikale overenskomster.

 

Vikargodtgjørelse

Industri Energi fikk også gjennomslag for at vikariat i høyere stilling skal godtgjøres selv om vikariatet er kortere enn 3 uker, dersom den enkelte ansatte i løpet av kalenderåret samlet har vikariert i mer enn seks uker. (Betalingen gjelder for det antall dager som det er vikariert)

 

Tilrettelegge for nedsatt helse

For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om arbeidsoppgaver, tilrettelagt opplæring/oppdatering innenfor eget arbeidsområde, hvilepauser, hjemme-/fjernarbeid, deltidsarbeid/redusert arbeidstid mv. mellom den enkelte ansatte og bedriften. Partene skal også samarbeide mer aktivt om seniorpolitiske utfordringer

 

Pensjon

Partene viser til Riksmeklerens forslag i frontfaget vedrørende tjenestepensjon, hvor partene i frontfaget har blitt enige om å gjøre en utredning om pensjon. Likeså med bestemmelsen fra frontfaget om kompetansekartlegging.

 

Merknad fra Industri Energi

Vedrørende Industri Energis krav om permisjon med lønn i forbindelse med lesedag og eksamen, vises til overenskomstens pkt. 15.2 som åpner for at slike ordninger kan avtales lokalt.

 

Forhandlingsutvalget

Frode Alfheim, Ommund Stokka, Terje Hetland, Martha Skjæveland, Per Martin Labråthen Torhild Alveim, Jørn Nordnes, Per Christer Røed, Wenche Tveitan Noretyl, Lill Heidi Bakkerud, Hilde Hermansen, Christopher Birknes, Eirik Birkeland, Ståle Skretting, Roger Haugland, Cathrine Jørgensen