Frykter å bli kastet ut av landet

20.08.2014 10:00:00

 -Jeg er fortvilet, usikker og det går veldig hardt inn på meg. Livet er i ferd med å legges i ruiner, sier Soheila Hosnaroudi Taghavi. Den iranske studenten som er andre nestleder i ungdomsutvalget til Industri Energi, står i fare for å bli kastet ut av landet. Jenta studerer nå norsk på høgskolen i Telemark. 

For mer informasjon

Bilde mangler
Det er politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har rådet UDI (Utlendingsdirektoratet) til ikke å gi studenter som tar høyere utdanning oppholdstillatelse. Dette gjelder i særlig grad doktorgradsstudenter. De henviser til utlendingsforskriften, som blant annet omhandler forbud mot overføring av sensitiv teknologi til Iran.

Anke
Soheila kjemper for å bli i landet og få fullført studiene.Foto: PrivatSoheila har fått beskjed om at den midlertidige oppholdstillatelsen ikke vil bli forlenget.

-Jeg har anket saken til UDI, og venter på et endelig svar. Ventetiden er svært vanskelig. Blir det nok et avslag må vi vurdere å søke juridisk bistand. Det finnes bare en parallell sak i Europa, og det var i Nederland. Der gikk iranske studenter til rettssak og vant, sier hun.

Soheila har tidligere tatt ett toårig studium som prosessingeniør ved høgskolen i Telemark, og hadde sett for seg en fremtid med en spennende jobb i Norge.

-Det har vært min drøm. Jeg valgte Norge ut fra landets humanistisk tradisjoner, demokrati og respekt for menneskerettigheter. Jeg var sikker på at jeg ville føle meg trygg her. Nå er livet snudd på hodet. Jeg føler at vi iranske studenter blir diskriminert. Det er helt hinsides at vi har fått tilgang på kunnskap som kan brukes i en utvikling av kjernefysisk teknologi i Iran. Lenger unna virkeligheten er det ikke mulig å komme, sier hun.

Utvisning
I 2013 ble 64 iranske studenter kastet ut av Norge. Det siste utvisningsvedtaket gjelder 10 iranere. Fem av dem er stipendiater. De andre fem har allerede fått jobb i Norge.

-Dette er de høyeste nivåene på tekniske studier, og etter vår vurdering kan dette misbrukes til å fremstille masseødeleggelsesvåpen, sa seksjonsleder i PST, Arne Christian Haugstøyl, til NRK i juni.

Det er opprettet en side på Facebook som støtter studentene: https://www.facebook.com/SEDAI.Event. I dag overleverer denne gruppen tusenvis av underskrifter mot utdanningsdiskrimineringen til Stortinget og Regjeringen.