Forhandlingsstart for Laerdalsoverenskomsten

20.08.2014 10:00:00

Tarifforhandlingene for våre medlemmer i Laerdal Medical starter i dag onsdag 20. august.

For mer informasjon

Bilde mangler
Den såkalte Laerdalsoverenskomsten omfatter 132 av våre medlemmer. Motpart er Norsk Industri.
 
Det er satt av én dag til forhandlingene.
 
Forhandlingsutvalget til Industri Energi består av:
Terje Valskår, nestleder Industri Energi
Nina Helland, forbundssekretær Industri Energi
Svein Erik Svensen, Lærdal Medical
Helge Fjelde, Lærdal Medical
Harald Pedersen, Lærdal Medical