Sterk støtte til de iranske studentene

20.08.2014 10:17:00

I dag kl. 12.00 overleveres tusenvis av underskrifter mot utdanningsdiskrimineringen til Stortinget og Regjeringen utenfor Stortinget. Studentutvalget i Industri Energi støtter de iranske studenter i sin kamp mot diskrimineringen utført av UDI som har resultert i en urettferdig behandling av deres søknader om oppholdstillatelse.

For mer informasjon

Bilde mangler

Den strenge praktiseringen av regelverket i forhold til overføringen av sensitiv informasjon har resultert i en utelukkelse fra studier og arbeid for alle som tilfeldigvis kommer fra et land. Denne diskriminering på bakgrunn av hvilke land mann har sitt opphav i, er ikke verdig et demokratisk og åpent samfunn som Norge skal være.

UDI sin håndhevelse begrenser adgangen for iranske studenter til langt flere studium enn de som er relevant for utvikling av våpensystemer. De er nektet adgang til alle teknisk fag i Norge mens de får studere de nevnte fag i andre land som Australia og Sverige. I frykten for de få rammes flertallet.

Jan Godfrey og studentutvalget er opprørt over UDI. Foto: Atle Espen Helgesen-UDI bør høre på oppropet fra det akademiske samfunnet om å tillate studenter med iransk bakgrunn å studere fag i Norge hvor det ikke er noen fare for overføring av sensitiv informasjon. Disse studentene er høyt aktet i sine fagområder, og de bør gis oppholdstillatelse. Hvis ikke skremmer vi bort andre studenter fra Iran som ønsker å studere i Norge i fremtiden, sier Jan Godfrey, leder av studentutvalget i Industri Energi.

SEDAI (Stop Education Discrimination Against Iranians) står bak markeringen til Stortinget. Se facebook-siden https://www.facebook.com/SEDAI.Event