Enighet på Laerdaloverenskomsten

21.08.2014 10:15:00

Onsdag ettermiddag kom partene til enighet om overenskomsten gjeldene for Laerdal Medical.
- Oppgjøret er i tråd med forbundets øvrige oppgjør, sier forhandlingsleder Terje Valskår.

For mer informasjon

Bilde mangler
Det ble gitt et generelt tillegg på 75 øre til alle gjeldene fra 1. april, og det ble gjort tilpasninger i paragraf 2 i forhold til lønnssystemet i bedriften.

Videre ble det i overenskomsten gjort følgende endringer:

- Ny paragraf 4 om eldre arbeidstakere og seniorpolitikk
- Ny paragraf 10 om kompetanseutvikling

Forhandlingsleder Terje Valskå Foto: CMCDe to nye paragrafene som er tatt inn er knyttet til resultatet fra frontfagoppgjøret.

- De øvrige økonomiske krav skal fremforhandler lokalt i bedriften, sier Valskår.

Vedlagt er protokollen i pdf-format.