- en seier til arbeidere verden over

03.09.2014 13:55:00

Etter årelang forfølgelse har Napoleón Gómez vunnet i retten mot Grupo Mexcio og meksikanske myndigheter. Alle arrestordre opphører, og Napoleón kan endelig forlate sin eksiltilværelse i Canada og reise hjem til Mexico.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Sannheten og rettferdigheten vant til slutt. Vi er svært glade for denne seieren, som tilhører den frie og demokratiske arbeiderbevegelsen – ikke bare i Mexico, men over hele verden, sier Napoléon Goméz, leder av det meksikanske gruvearbeiderforbundet Los Mineros og vinner av Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter 2014.
 
Falske anklager
Domstolene i Mexico erklærte torsdag 28. august alle arrestordre på Napoléon for ulovlige. Anklagene mot Napoléon har gått på at han har brukt et fond på 55 millioner på å drive forbundet, i stedet for å betale ut pengene til individuelle arbeidere.

Napoléon har hele tiden vært klar på at pengene tilhører Los Mineros, og at anklagene er fabrikkert av Grupo Mexico og myndighetene for å knekke Los Mineros og deres kamp for faglige rettigheter.

Frikjennelsen markerer slutten på en blodig kamp som har vart i nesten ti år.
 
Kamp for trygghet og lønn til å leve av
En av de viktigste årsakene til forfølgelsen, er at Napoléon i 2006 gikk ut i media og kalte en eksplosjon i en av Grupo Mexicos gruver hvor 65 mennesker døde for «industrial homicide», industrielt massemord.

I tillegg til å kritisere livsfarlige arbeidsforhold, kjemper Napoléon og Los Mineros for ei lønn til å leve av. Dette har de i stor grad lykkes med, og utgjør dermed en trussel mot myndighetene og gruveselskapenes nyliberale lavlønnspolitikk.

Ekstrem forfølgelse, flyktet for livet
Napoléon, hans familie og Los Mineros har vært utsatt for massive svertekampanjer, arrestasjoner, rasering av fagforeningens kontorer og dødstrusler. Fire fagforeningsmedlemmer har blitt drept.

I frykt for eget liv flyktet Napoléon og familen til Canada i 2006. Herifra har han fortsatt å lede Los Mineros.

Tok ikke sjansen på komme til Norge for å motta Svensson-prisen
Napoléon ble 11. juni i år tildelt Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Han fikk prisen for sin modige kamp.

Frykt for eget liv var også grunnen til at han ikke sjansen på å komme til Norge for å motta årets Arthur Svensson-pris. Leif Sande, leder for priskomiteen og forbundsleder i Industri Energi, overrakte derfor prisen til Napoléons kone Oralia, som kom til Oslo i hans sted.

Sønnen fant kule i baksetet: "denne er til deg"

En av de mange rystende historiene hun fortalte, var om sønnen som fant en kule i baksetet i bilen sin med beskjeden «denne er til deg, hvis ikke faren din gir seg». 

Alle midlert har blitt tatt i bruk for å ta knekken på Napoléon og Los Mineros. Gang på gang har mekiskanske myndigheter utstedt arrestordre på Napoléo, også gjennom Interpol.

Nå har altså retten i Mexico slått fast at anklagene er grunnløse, og Napoléon og hans familie er fri til å fortsette kampen for rettferdighet fra sitt hjemland.
 
Oljefondet har milliardinvesteringer i Grupo Mexico
Sett med norske øyne, er det imidertid verdt å merke seg at Statens pensjonsfond utland, oljefondet, har milliardinvesteringer i selskapet som har gjort alt de kan for å knuse Napoléon og gruvearbeiderne i Mexico.
 
I forbindelse med utdelingen av Arthur Svensson-prisen 11. juni i år valgte derfor Industri Energi og priskomiteen, som består av de tidligere LO-lederne Gerd-Liv Valla og Yngve Hågensen, Randi Bjørgen (tidligere YS-leder), Helga Hjetland (tidligere leder av Utdanningsforbundet), Finn Erik Thoresen (styreleder i Norsk Folkehjelp) og Liv Tørres (Generalsekretær i Norsk Folkehjelp), og Leif Sande, komitéleder (Industri Energi), å rette søkelyset mot oljefondets  investeringer i Grupo Mexico.