Vaskeriansatte varsler streik fra fredag morgen

03.09.2014 14:36:00

Fredag morgen tas 190 vaskeriansatte organisert i LO-forbundet Industri Energi ut i streik dersom det innen midnatt torsdag ikke oppnås enighet i den pågående meklingen med Norsk Industri. 

For mer informasjon

Bilde mangler
I dag onsdag 3. september startet meklingen hos Riksmekleren for 700 medlemmer av LO-forbundet Industri Energi som arbeider på landets vaskeri og renserier.

 

Dersom Industri Energi og Norsk Industri ikke blir enige innen torsdag midnatt, igangsettes streik med i første omgang 190 vaskeriansatte fra fredag morgen. Meklingen er fastsatt til 3. og 4. september.

 

Fortjener solid lønnsløft

- Våre medlemmer vasker for sykehus, gamlehjem og for offshore, men mange har knapt nok lønn til å forsørge seg selv eller ha nok opptjening til avtalefestet pensjon (AFP). De fortjener et solid lønnsløft, sier Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi.

 

Vaskeribransjen har ingen lokal forhandlingsrett. Lønnen ligger på snaut 80 prosent av industrigjennomsnittet og sakker stadig akterut.

 

Last ned heftet Oppgaver under streik 2014 for å forberede streiken lokalt. Se fil under denne artikkelen.  
 

Les også Meklingsstart for vaskeri og renserier

 

Forhandlingsutvalget:

 

Leif Sande, forbundsleder Industri Energi

Terje Valskår, nestleder Industri Energi

Sonja Meek, forbundssekretær

Marianne Strandene, Agder Sentralvaskeri AS

Kate Sommerville, Berendsen Tekstil Service AS

June Øksnes, Nor Tekstil AS Fonnes

Anne Grethe Vestrum, Nor Tekstil AS Levanger

Ann Laila Lintunen, Hygienisk Vask

Stein Are Hansen, Breeze Salten

Kristoffer Holt, Sentralvaskeriet for Østlandet

Astrid Levåg, Renseriet Sandnes, Avd Bergen

Martin Steen, kommunikasjonssjef