Meklingsbrudd i natt - 190 vaskeriansatte går i streik

05.09.2014 05:08:21

190 vaskeriansatte organisert i LO-forbundet Industri Energi går i streik fra fredag morgen, etter at Norsk Industri ikke ville imøtekomme kravet om et varig lønnsløft for ansatte ved landets vaskeri og renseri. 

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi ønsker å få gjennomslag for en reguleringsbestemmelse som sikrer en varig forbedring av lønnsutviklingen i landets vaskeri og renseri. Dette var arbeidsgiverne helt uvillige til å gå med på.

 

Varige lønnstapere

I dag tjener de ansatte i vaskeri- og renseribedrifter, som i all hovedsak består av kvinner, 86 prosent av gjennomsnittlig industrilønn.  

 

- Denne kvinnedominerte yrkesgruppen er blant de dårligst betalte i Norge. Uten en automatisk regulering i tråd med lønnsutviklingen i samfunnet ellers vil de ansatte i landets vaskeri og renseri forbli varige lønnstapere, sier Leif Sande.

 

Behandles som underdanige i arbeidslivet

- Vi er lei av at kvinnedominerte yrker blir behandlet som underdanige i arbeidslivet. Vaskeriansatte som håndterer skittentøyet i samfunnet vårt fortjener et solid og varig lønnsløft, sier forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi.

 

Må dekke lønnstapet selv

Arbeidsgiverne ville heller ikke imøtekomme kravet om å betale lønn under pålagt etterutdanning av yrkessjåfører og andre sertifiserte stillinger. I dag må sjåfører i vaskeri og renseribransjen dekke lønnstapet av egen lomme for å gjennomføre obligatorisk opplæring på tyngre lastebil.

 

Spekuleres i tvungen lønnsnemd

Industri Energi understreker at det gjennomføres et begrenset streikeuttak av vaskerier som håndterer sykehus og helseinstitusjoner.  

 

- Vi reagerer meget sterkt på at Norsk Industri holder tilbake dispensasjonssøknader fra vaskerier som håndterer vask og rens til sykehus og helseinstitusjoner, for bevisst å fremtvinge tvungen lønnsnemd, sier Leif Sande.

 

- Det er tilstrekkelig kapasitet på vaskerier som håndterer sykehus og helseinstitusjoner. Vi vil være positivt innstilt til å innvilge dispensasjoner til vaskerier som leverer til helseinstitusjoner. Dessuten har disse vaskeriene plikt til å ha alternative vaskerier i back-up. Så det er ingen grunn til å skremme med tvungen lønnsnemd, sier Leif Sande. 

 

Rammer Stavanger, Bergen og Trondheim

Det første streikeuttaket favner i hovedsak vaskeri og renserier i Stavanger, Bergen og Trondheim, og som håndterer vask og rens av sengetøy, arbeidstøy, uniformer, kokketøy og så videre til hoteller, offshorebedrifter og private, samt rens av matter, mopper med mer.

 

Oversikt over bedriftene som tas ut i streik fra fredag morgen 5 september 2014:

Agder Sentralvaskeri A/S, Industriveien 9, 4900 Tvedestrand

Berendsen Tekstil Service, avd Trondheim, Tungavn 28 7047 Trondheim

Berendsen Tekstil Service AS, avd Bergen, Lønningshaugen 5, 5258 Blomsterdalen

Berendsen Tekstil Service AS, avd Sandnes, Postboks 90, 4302 Sandnes

Hygienisk Vask og Rens AS, Leirvikåsen 49 B, 5179 Godvik

Nor Tekstil AS, avd Bergen, Hylkjeflaten 18, 5109 Hylkje

Nor Tekstil AS, avd Fonnes, 5953 Fonnes

Nor Tekstil AS, avd Rogaland, Postboks 276, 4066 Stavanger

Nor Tekstil AS, avd Rognes, 7295 Rognes

Nor Tekstil AS, avd Valen, Sjukehusvegen 31, 5451 Valen

Nor Tekstil AS, avd Voss, Bjørgåsvegen 4, 5707 Evanger

Renseriet Sandnes, avd Bergen, Postboks 446, 4304 Sandnes

Storvask AS avdeling Trondheim, Leirfossvn 45, 7038 Trondheim

Trondheim Vask og Renseri AS, Jarleveien 4, 7041 Trondheim

Kvikk Vask & Rens AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana

 

Advarer mot streikebryteri

Industri Energi forventer at bedriftene respekterer og følger spillereglene for streik:

 

Hvis man overtar arbeidet til de som er i streik, er det streikebryteri. Eieren og den øverste lederen kan imidlertid gjøre jobben til de streikende, men avdelingsledere kan ikke overta arbeidet til noen utenfor sin avdeling. Bruker man vikarer eller ekstravakter som normalt ikke ville jobbet, er det streikebryteri.

 

Fafo-forsker Kristin Alsos forklarer streikebryteri.

 
Vi kommer løpende tilbake med utviklingen i streiken.