- Skyver pasienter foran seg for å stanse streiken

08.09.2014 11:29:00

 Vaskeriansatte ved Berendsen Tekstilservice i Sandnes blir av arbeidsgiverne i Norsk Industri nektet å vaske arbeidstøyet til sentralsykehuset i Rogaland, til tross for at LO-forbundet Industri Energi har gitt dispensasjon og klarsignal om at de kan gå på jobb som vanlig.

For mer informasjon

Bilde mangler
 - Bedriften har søkt om dispensasjon for fortsatt å levere vask av arbeidstøy til sentralsykehuset i Rogaland. Denne innvilget vi i helgen som var, sier Leif Sande.

 

Norsk Industri har i dag likevel avslått disposisjonssøknaden fra Berendsen Tekstilservice. Til tross for at de vet at det vil gå ut over liv og helse.

 

- Norsk Industri skyver pasientene foran seg for å få regjeringen til å stanse streiken, sier forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi.  

 

Skittent spill

- Det er uansvarlig av Norsk Industri å spekulere i å sette liv og helse i fare for å sabotere den pågående vaskeristreiken. Dette synes vi er skittent spill, sier Sande.

 

Ingen streikerett

- I realiteten innebærer dette at hardtarbeidende vaskeriansatte, som i all hovedsak er kvinner, og blant de dårligst betalte i LO-NHO området, ikke har reell streikerett, sier Leif Sande.

 

Vil vaske sykehustøy

Industri Energi viser til oppslag på NRK lørdag og hos NRK Rogaland i helgen hvor ledelsen ved sentralsykehuset i Rogaland (SuS) gir uttrykk for bekymring for at betjeningstøy, det vil si arbeidstøy til leger, sykesøstre og ansatte ved sykehuset ikke blir vasket. Og at dette kan utgjøre fare for liv og helse.

 

Innvilget dispensasjon

Industri Energi har på denne bakgrunn behandlet dispensasjonssøknaden fra Berendsen Tekstilservice i Sandnes nå i helgen på objektivt grunnlag og innvilget denne slik at våre streikende medlemmer kunne møte på jobb fra og med mandag kl. 07.00. De ansatte møtte til vanlig tid, men ble nektet å jobbe av den lokale ledelsen. Vi presiserer at dispensasjonen kun gjelder arbeid knyttet til å unngå fare for liv og helse.
 


 

Les også Streiker for varig lønnsløft – meld dere inn i dag.