Streikestøtte fra Sosialistisk Ungdom

08.09.2014 13:45:00

Sosialistisk Ungdom har sendt streikeerklæring for å vise sin solidaritet med de streikende vaskeriansatte.

For mer informasjon

Bilde mangler

Støtte til de streikende vaskeriarbeiderne

Industri Energi tok fredag 5. september ut 190 vaskeriarbeidere i streik etter at forhandlingene om et varig lønnsløft med Norsk Industri brøt sammen.

De vaskeriansatte streiker for å oppnå en anstendig lønn å leve av og en lønn som gjør at de kan tjene opp en avtalefestet pensjon. Per i dag tjener de ansatte kun 86 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Da dette er en yrkesgruppe som er svært kvinnedominert er dette også et spørsmål om likelønn.

Denne kampen er spesielt betydningsfull med tanke på at vaskeriene vasker for store og kapitalsterke bedrifter som hoteller og oljeselskaper, men som nekter sine ansatte en anstendig lønn å leve av.

Sosialistisk Ungdom støtter de streikende fullt ut og vil vise vår solidaritet med disse tøffe arbeiderne som kjemper for en rettferdig fordeling av overskuddet og en lønn å leve av.

På vegne av Sosialistisk Ungdom
Henriett Røed, Faglig leder