FO støtter de streikende

09.09.2014 11:54:00

Fellesorganisasjonen oppfordrer hele fagbevegelsen til å stille seg bak Industri Energis legitime krav om en rettferdig lønn i denne kvinnedominerte vaskeribransjen.

For mer informasjon

Bilde mangler

Støtteerklæring - Industri Energi-streik i vaskerier og renserier


Vaskerier og renserier er en klassisk kvinnedominert lavlønnsbransje. I dag ligger gjennomsnittslønna på 86 % av gjennomsnittet i industrien. Denne kvinnedominerte yrkesgruppen har alltid vært blant de lavest lønte i LO-NHO området. Industri Energi krevde å få lønnsnivået opp til 90 % av nivået i industrien, dette kunne altså ikke arbeidsgiverne akseptere og streiken er dermed et faktum.

«Vi er lei av at kvinnedominerte yrker blir behandlet som underdanige i arbeidslivet. Vaskeriansatte som håndterer skittentøyet i samfunnet vårt fortjener et solid og varig lønnsløft», sier forbundsleder Leif Sande. FO stiller seg bak denne uttalelsen, hovedgrunnen til at renseri- og vaskeriansatte har blitt hengende etter lønnsmessig, er at den er kvinnedominert.

Arbeidet for likelønn i arbeidslivet er et ansvar også NHO må ta. Når Industri Energi fremmer krav opp mot 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, samt krav til en reguleringsbestemmelse som skal bidra til å hindre at medlemmene på nytt sakker akterut ved fremtidige oppgjør, er dette kloke tiltak som bidrar til å rette opp lønnsskjevheter og å bedre likelønnsutviklingen.

FO oppfordrer våre medlemmer til å aktivt støtte de streikende og vi oppfordrer hele fagbevegelsen til å stille seg bak Industri Energis legitime krav om en rettferdig lønn i denne kvinnedominerte bransjen.

Med vennlig hilsen

Mimmi Kvisvik
Forbundsleder


Sissel Hallem
Fagkonsulent
 
Støtteerklæringen ligger også vedlagt som pdf-fil