Støtte til streikende arbeidskamerater

09.09.2014 12:04:00

Samarbeidskomiteen for Kjemiske Bransjer og samarbeidskomiteen for Møbel-Jordan og Lærdal har sendt streikeerklæring til sine streikende arbeidskamerater i vaskeriene og renseriene.

For mer informasjon

Bilde mangler

Støtte til de streikende i Vask og Rens

Vi ønsker å støtte de streikende arbeiderkameratene våre i vaskeriene og renseriene som er ute i en lovlig arbeidskamp. Vi støtter kampen om deres lønns og arbeidsbetingelser slik at de skal få ei lønn å leve av samt en regulering som gjør at de ikke blir hengende etter resten av samfunnet. Dette er et tradisjonelt kvinnedominert område, og det kan ikke aksepteres at de skal være lønnstaperne i samfunnet. Vi synes det er usmakelig at arbeidsgiverne spekulerer i å framprovosere tvungen lønnsnemd så lenge det ikke er fare for liv og helse

Dere har vår fulle støtte

Samarbeidskomiteen Kjemiske Bransjer
Samarbeidskomiteen Møbel-Jordan og Lærdal

 Støtteerklæringen er vedlagt som pdf-fil