Ulovlig lockout ved Nor Tekstil i Levanger

09.09.2014 14:15:00

På Nor Tekstil i Levanger slipper de ansatte ikke inn i bedriften selv om de ikke er i streik. Det er ulovlig lockout, sier Sonja Meek. Og får støtte fra Kristine Svendsen i LO.
 

For mer informasjon

Bilde mangler

I utgangspunktet mente Industri Energi at Nor Tekstil var omfattet av tariffavtalen for Vaskerier og renseier, og hadde tatt ut bedriften i det opprinnelige streikeuttaket til sist fredag.

– I forbindelse med meklingen ble vi gjort oppmerksom på av Norsk Industri at det ikke fantes bekreftet tariffavtale mellom partene for Nor Tekstil i Levanger. Dermed ble plassfratredelsen trukket og de ansatte skulle likevel ikke omfattes av streiken, sier forbundssekretær Sonja Meek.

 

- I avsluttende mekling bekreftet vi at uten en bekreftet tariffavtale er bedriften verken er omfattet av plassoppsigelse, eller det er varslet plassfratredelse for disse, sier Sonja Meek.

 

 

Skulle gå som normalt

Dermed kunne bedriften fortsette sin drift som normalt, blant annet betjene fylkets to sykehus og flere sykehjem med vasking av klær.

 

Fredag mottok Industri Energi likevel en signert avtale fra Nor Tekstil, som nå mente at streikeuttaket gjaldt likevel og at de ansatte var å anse i streik. Industri Energi presiserte gjennom helgen at Nor Tekstil ikke var tatt ut, ei heller var tenkt tatt ut på nytt.

 

I dag har ledelsen ved Nor Tekstil Levanger likevel nektet å starte vaskeriet og begrunner det med at de ansatte er tatt ut i streik. 

 

Ulovlig lockout

- Her er det arbeidsgiverne som gjennomfører en ulovlig lockout. De gjør dette ved Nor Tekstil i Levanger, for bevisst å utsette pasienter for fare for liv og helse. Dette er skittent spill for å fremprovosere en tvungen lønnsnemd, sier Sonja Meek.

 

Ivareta liv og helse

Arbeidsgiversiden har opptrådt utrolig uprofesjonelt. Ikke er det inngått nedkjøringsavtaler som sikrer kontrollert nedstenging og oppstart. I tillegg til det viktigste, nemlig hvordan sørge for at alt arbeid som har med liv og helse å gjøre opprettholdes under en lovlig lønnskamp knyttet til et tariffoppgjør.

 

- Dette er brudd på hovedavtalen. Som om ikke det er nok spiller arbeidsgiversiden rulett med folks liv og helse ved å stenge folk ute fra arbeidsplassen sin og ved å holde tilbake og underkjenne dispensasjonssøknader som skal ivareta det samme, sier Sonja Meek.

 

Konflikten mellom LO-forbundet Industri Energi og NHO-organisasjonen Norsk Industri handler om å få løftet lønnsnivået i en bransje preget av kvinnearbeidsplasser og å få inn en reguleringsbestemmelse som holder lønna på et relativt godt nivå.

 

Snittlønnen for ansatte i landets vaskeri og renseri ligger ifølge Industri og Energi i dag på rundt 81 eller 86 prosent av gjennomsnittet - avhengig av hvilken statistikk man sammenligner med - som en industriansatt får i årslønn. Denne kvinnedominerte yrkesgruppen har alltid vært blant de lavest lønnede i LO-NHO området.