Må ha ei lønn og leve av

09.09.2014 14:24:00

EL & IT Forbundet støtter de streikende vaskeriansatte, som kjemper for ei lønn å leve av og for en levelig pensjon.

For mer informasjon

Bilde mangler

EL & IT Forbundet støtter de streikende vaskeriansatte

Må ha ei lønn å leve av!

190 vaskeriansatte er i streik etter at meklingen mellom Industri Energi og Norsk Industri brøt sammen i forrige uke.

Det var lønn, og spesielt en reguleringsbestemmelse, som arbeidsgiverne Norsk Industri ikke kunne godta.
Ansatte i vaskeri og renseri er en kvinnedominert bransje og lønna er 86 prosent av gjennomsnittlig industrilønn (419 000 kroner). Det er knapt nok til at de hardtarbeidende kan forsørge seg selv, få boliglån eller opptjene til avtalefestet pensjon.

Industri Energi krevde 15 kroner i timen for å komme nærmere 90 prosent av industrilønn samt at det ble krevd en reguleringsbestemmelse for å sikre en jevn lønnsutvikling.
Vaskeriansatte sørger for rent tøy til blant annet hoteller, sykehus, aldershjem og offshorebedrifter, og tariffavtalen er blant de lavest lønte i LO/NHO-området.

Det er derfor beklagelig at ikke arbeidsgiverne vurderer jobben til de vaskeriansatte som mer verdifull. Spesielt når de vaskeriansatte betjener lønnsomme bedrifter i flere bransjer.

EL & IT Forbundet støtter de streikende vaskeriansatte, som kjemper for ei lønn å leve av og for en levelig pensjon.

Vedlagt er streikeerklæringen også som pdf-fil.