Vaskeristreiken stanset av tvungen lønnsnemnd i natt

10.09.2014 02:09:00

LO-forbundet Industri Energi og Norsk Industri ble klokken 01.00 i natt kalt inn til Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri understreket overfor ministeren at de ikke hadde til hensikt å innvilge dispensasjonssøknader for å unngå å sette liv og helse i fare i den pågående vaskeristreiken. 

For mer informasjon

Bilde mangler
Ministeren konkluderte deretter at han da ikke hadde annet valg enn å innføre tvungen lønnsnemnd og avslutte vaskeristreiken. Dermed må de streikende vaskeriansatte fra onsdag morgen gå tilbake til arbeid på vanlig måte.

 

Fra Industri Energi møtte Terje Valskår, nestleder, Sonja Meek, forbundssekretær for tariffavtalen for Vask og rens, samt kommunikasjonssjef Martin Steen.

 

Forbundsleder Leif Sande befant seg i Stavanger på innkallingstidspunktet og hadde ikke mulighet til å rekke møtet med ministeren kl. 01.00 natt til onsdag 10. september, men har følgende kommentar.

 

Tariffstridig og ulovlig opptreden

Foto: Bjørn Grimstad- At ministeren nå ser seg nødt til å stanse vaskeristreiken med tvungen lønnsnemnd for å avverge fare for liv og helse, understreker alvoret som lå bak min politianmeldelse av Stein Lier Hansen og flere arbeidsgivere i vaskeribransjen. De har systematisk, tariffstridig og gjennom ulovlig lockout hindret våre medlemmer i å møte på jobb for å avverge fare for liv og helse for pasienter ved sykehusene i Rogaland og i Trøndelag. Å bruke menneskers liv og helse som et virkemiddel for å stanse en lovlig arbeidskonflikt er uverdig, sier Sande.

 

Tragisk og uverdig

Terje Valskår sier det er tragisk og uverdig at en kvinnedominert, og av de lavest lønnede yrkesgruppene i LO-NHO området, ikke skal få muligheten til å gjennomføre en lovlig arbeidskamp i Norge anno 2014.

 

  • De tjener 86 prosent av industrilønn. Knappe 330 000 kroner.

  • De har ikke råd til å være aleneforsørgere.

  • De er sliterne i arbeidslivet, men ikke nok opptjening til avtalefestet pensjon.  

 

Viktig yrkesgruppe - fortjener bedre

Sonja Meek poengterer at arbeidsgiverne dessverre lyktes i sin bevisste strategi fra første dag om å sabotere en lovlig lønnskamp.

 

- At regjeringen velger å gå til det skritt å innføre tvungen lønnsnemnd viser hvor viktig denne yrkesgruppen er. Vaskeriansatte fortjener respekt og en mer varig og rettferdig lønn. De fortjener så mye bedre, sier Sonja Meek.

 

Industri Energi tok ut siste fredag i streik rundt 190 vaskeriansatte, etter at mekling med Norsk Industri i årets tariffoppgjør på avtalen for vask og rens ikke førte frem. 

 

 

Ministeren viste i sin begrunnelse for tvungen lønnsnemd til at helsetilsynet har advart mot stor risiko for svikt i helsetjenestene, spesielt i Rogaland, Trøndelag og Vest Agder, ettersom sykehus og sykehjem ikke får vasket betjeningstøy, det vil si uniformer til leger og sykepleiere, øvrige ansatte samt sengetøy- først og fremst til sykehjem.

 

Ville ikke ramme helsesektoren

Terje Valskår og Sonja Meek understreket at Industri Energi allerede i helgen hadde innvilget dispensasjonssøknad til Berendsen Tekstilvaskeri AS i Sandnes, som leverer vask til Stavanger Universitetssykehus. Og at Industri Energi etter protester fra Norsk Industri allerede meklingsnatten trakk tilbake streikevarselet ved Nor Tekstil i Levanger, som leverer vask til sykehusene i Nord-Trøndelag. I etterkant gjennomført Norsk Industri og Nor Tekstil en ulovlig blokade av sine egne ansatte ved Nor Tekstil i Levanger.