Streikestøtte fra Oslo-Akershus HK

11.09.2014 09:40:00

Det ble tvungen lønnsnemd før Oslo-Akershus HK rakk å sende de streikende i Industri Energi, vask- og rens en støtteuttalelse?. De har allikevel ønsket å formidle støtten til de som var i streik.
 

For mer informasjon

Bilde mangler
Støtte til de streikende vask- og renseriansatte.

Kravet var 15 kroner i timen for å komme nærmere 90 prosent av industriarbeiderlønn, samt en reguleringsbestemmelse som sikrer en jevn lønnsutvikling. Dette ville ikke Norsk Industri godta.
Ansatte i vaskeri og renseri er en kvinnedominert bransje og blant de lavest lønte i LO/NHO-området.
Lønna utgjør 86 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (419 000 kroner). Det skaper utfordringer i seg selv å klare å forsørge seg eller opptjene nok til å bli omfattet av avtalefestet pensjon.

Oslo -Akershus Handel og Kontor beklager avgjørelsen om tvungen lønnsnemnd og støtter nå og for framtiden, vask- og renseriansattes kamp om ei lønn å leve av og leve med!


Med kameratslig hilsen
Styret i Oslo/Akershus Handel og Kontor